Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Zmiana szpitala/placówki leczniczej?

Wiele osób pyta czy i kiedy może zmienić szpital czy placówkę leczniczą?

Zgodnie z prawem nie ma możliwość przenieść się z jednego szpitala do drugiego wedle własnego uznania. Drugi szpital jest zobowiązany uruchomić całą procedurę przyjęcia Pacjenta tak jak dla pacjenta z izby przyjęć.  Może to oznaczać, że Pacjent nie zostanie przyjęty.

Każdy Pacjent, który świadomie chce się wypisać z danego szpitala ma taką możliwość. Musi złożyć stosowne pisemne oświadczenie o wypisaniu się na własne żądanie. Decyzję o wypisie podejmuje lekarz. W przypadku braku takiego oświadczenia ze strony Pacjenta lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej. Jest to warunek opuszczenia szpitala w trakcie trwającego leczenia.

Pacjent nie podlega wypisowi, jeżeli mogłoby to spowodować zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, a dalsze leczenie nie może przebiegać w warunkach ambulatoryjnych lub innym podmiocie leczniczym, nawet jeśli Pacjent narusza w sposób rażący porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jeżeli jesteś w trakcie leczenia onkologicznego masz możliwość zmiany ośrodka leczenia w dowolnym momencie diagnostyki – leczenia. Nie ma żadnych formalnych ograniczeń. Ważne, aby przy wyborze nowego ośrodka leczenia zabrać ze sobą dokumentację medyczną.

Jeżeli z jakichś powodów rodzic uzna, że chce zabrać dziecko ze szpitala, by np. leczyć je dalej w domu lub innej placówce medycznej, ma prawo zażądać wypisu dziecka, pomimo tego, że proces leczenia w aktualnej placówce jeszcze się nie zakończył.

Jedynie w przypadku gdy chory został skierowany niewłaściwie (np. niezgodnie z profilem szpitala), a po udzieleniu potrzebnej pomocy doraźnej nadaje się do dalszego transportu, lekarz dyżurny może odesłać go do innej placówki medycznej, po uprzednim upewnieniu się co do możliwości umieszczenia tam chorego.

Szczegóły dotycząc wyceny konkretnego zamówienia są do uzgodnieniaz naszym
Krajowym Centrum Operacyjnym telefon 7/24 - 225359151