Ratownictwo 22 535 91 55

Lider usług
transportu medycznego

Falck Medycyna jest największym dostawcą usług w szeroko pojętym transporcie międzyszpitalnym w Polsce. Działalność oparta jest o zespoły transportu medycznego działające na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i finansowanych ze środków publicznych.

Transport
międzyszpitalny

Falck Fire Services - Ochrona Przeciwpożarowa

Jako lider w swojej branży Falck Fire Services nie ustaje w poszukiwaniu nowych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, optymalnie dostosowanych do Państwa potrzeb.