Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.

Zamawianie transportu

Wypełnij formularz, aby zamówić transport lub zadzwoń 22 535 91 51
Kliknij na wybranę przez Ciebie usługę i uzupełnij wszystkie dane

Pacjenci prywatni

Transport międzyszpitalny ZTM

Wskazany termin transportu
Zlecający transport
Miejsce docelowe transportu pacjenta
Dane pacjenta
Rozpoznanie
Opis stanu pacjenta
Cel transportu
Informacje dla wzywającego

Termin realizacji zlecenia zostanie podany telefonicznie przez dyspozytora Falck Medycyna. Wpłynięcie zlecenia nie jest równoznaczne z przyjęciem transportu do realizacji przez Falck Medycyna. Decyzja o przyjęciu transportu do realizacji podejmowana jest po przeprowadzeniu kwalifikacji medycznej. Kwalifikacja medyczna jest dokonywana po rozmowie dyspozytora medycznego Falck Medycyna z lekarzem opiekującym się pacjentem. Prosimy o podawanie bezpośrednich numerów telefonów. Falck Medycyna wykonuje transport międzyszpitalny pacjentów wymagających intensywnego nadzoru w systemie „od łóżka do łóżka”.

Ze względów bezpieczeństwa ( brak możliwości stabilnego zabezpieczenia ), Zespół Transportu Medycznego NIE ZABIERA prywatnych rzeczy pacjenta.

Warunki kwalifikacji do transportu medycznego:

Świadczenie opieki zdrowotnej jest udzielane świadczeniobiorcy w przypadku konieczności transportu między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:
1) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
2) niewydolność układu krążenia;
3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
4) inne (np. drgawki).

W przypadku transportu z lekarzem, szpital zlecający transport musi zapewnić lekarza na czas transportu, po realizacji transportu, lekarz zostanie odwieziony do szpitala zlecającego transport.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W ciągu kilku minut od wysłania zlecenia transportu, dyspozytor medyczny Krajowego Centrum Operacyjnego Falck Medycyna skontaktuje się z Państwem celem wykonania kwalifikacji medycznej pacjenta do transportu. W przypadku braku kontaktu ze strony Falck Medycyna przez 15 minut proszę, aby lekarz opiekujący się pacjentem skontaktował się z Krajowym Centrum Operacyjnym pod numerami telefonu: 22 535 91 51

Umowy komercyjne

Wskazany termin transportu
Zlecający transport
Miejsce docelowe transportu pacjenta
Dane pacjenta
Rozpoznanie
Opis stanu pacjenta
Cel transportu
Informacje dla wzywającego

Termin realizacji zlecenia zostanie podany telefonicznie przez dyspozytora Falck Medycyna.

W ciągu kilku minut od wysłania zlecenia transportu, dyspozytor medyczny Krajowego Centrum Operacyjnego Falck Medycyna skontaktuje się z Państwem celem wykonania kwalifikacji medycznej pacjenta do transportu. W przypadku braku kontaktu ze strony Falck Medycyna przez 15 minut proszę, aby lekarz opiekujący się pacjentem skontaktował się z Krajowym Centrum Operacyjnym pod numerami telefonu: 22 535 91 51

Transport POZ

Wskazany termin transportu
Zlecający transport
Miejsce docelowe transportu pacjenta
Dane pacjenta
Rozpoznanie
Opis stanu pacjenta
Cel transportu
Informacje dla wzywającego

W ciągu kilku minut od wysłania zlecenia transportu, dyspozytor medyczny Krajowego Centrum Operacyjnego Falck Medycyna skontaktuje się z Państwem celem wykonania kwalifikacji medycznej pacjenta do transportu. W przypadku braku kontaktu ze strony Falck Medycyna przez 15 minut proszę, aby lekarz opiekujący się pacjentem skontaktował się z Krajowym Centrum Operacyjnym pod numerami telefonu: 22 535 91 51