Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Ustawa o wynagrodzeniach minimalnych

Zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wszystkie podmioty lecznicze są zobowiązane do 1 lipca 2021 r. podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny. Podwyższenie należy się, jeśli dane wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wzrost wynagrodzeń ma  być proporcjonalny. Nowa regulacja zawiera załącznik opisujący załączniki dla wszystkich zawodów medycznych. W przypadku grupy lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy uzyskali specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny współczynnik ten wynosi 1,31. Dla pracowników działalności podstawowej, innej niż pracownik wykonujący zawód medyczny współczynnik wynosi 0,59. 

Jeśli w danym podmiocie leczniczym działają organizacje związkowe, to z nimi uzgadnia się sposób podwyższania wynagrodzenia.  Jeśli nie ma zakładowej organizacji związkowej to porozumienie zawiera się z osobą wybraną przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów.  Jeśli wymagane przepisami ustawy porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala kierownik podmiotu leczniczego, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia.

Od dnia 2 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie na dzień 1 lipca 2021 r.

Wynagrodzenia pracowników w Falck Medycyna są na wyższych poziomach niż te wskazane w ustawie.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie używamy ciasteczek, dzięki czemu jest ona dla Ciebie bardziej przyjazna i niezawodna. Korzystamy także z narzędzi analitycznych w celach statystycznych i marketingowych, aby dopasować treść reklam do Twoich potrzeb i zainteresowań. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.