O firmie

Znajdziesz tu wszyskie istotne informacje o firmie. Historia, polityka prywatności, kodeks etyczny oraz galerię zdjęć.

Aktualności

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje o naszej firmie, a także newsy ze świata ratownictwa medycznego.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Transport pacjenta z zagranicy

Przepisy unijne co do zasady nie przewidują możliwości transportu sanitarnego Pacjenta z innego państwa UE/EFTA do Polski. Oznacza to, że cały koszt transportu pokrywa sam Pacjent i/lub jego bliscy. Dlatego, wybierając się zagranicę warto mieć wykupioną polisę obejmującą pokrycie kosztów transportu Pacjenta. Jest to szczególnie ważne jeśli będzie konieczny transport specjalistyczny.

Bowiem nawet w przypadku przelotu zwykłym samolotem pasażerskim z krajów Europy koszt transportu dla poszkodowanego i opiekuna medycznego może sięgnąć kwoty przekraczającej 10 tys. zł. jeśli bilety będą kupowane na ostatnią chwilę lub poszkodowany będzie wymagał większej ilości miejsca dostępnego tylko w Business Class.

NFZ może pokryć koszty transportu sanitarnego do kraju w ramach tzw. transportu ekonomicznego. Jeśli Pacjent jest leczony w szpitalu w państwie UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji (np. na podstawie karty EKUZ) i chce wrócić do kraju na dalsze leczenie szpitalne musi złożyć stosowny wniosek o zgodę na pokrycie kosztów transportu. Pozytywna decyzja zależy od zaistnienia tzw. przesłanki ekonomicznej. To sytuacja, gdy przewidywany koszt dalszego leczenia za granicą będzie wyższy niż łączny koszt przewidywanego leczenia w Polsce oraz transportu do Polski. Wówczas umożliwi to pokrycie kosztów transportu do kraju przez NFZ, w ramach przysługującego ubezpieczenia.

Wniosek wraz z załącznikami składa się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Można go także złożyć w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Wymagane załączniki muszą być odwzorowane cyfrowo.

Decyzja Prezesa NFZ odmawiająca zgody na sfinansowanie transportu jest ostateczna, nie można się od niej odwołać. Można za to wnieść skargę na decyzję Prezesa NFZ do sądu administracyjnego. Termin na wniesienie skargi to 30 dni od otrzymania decyzji.

Zasady udzielania pomocy przez NFZ:

 1. Wniosek o zgodę musi być złożony PRZED skorzystaniem z transportu.
 2. Zgoda wydawana jest na transport najtańszym środkiem transportu sanitarnego, który jest odpowiedni dla stanu zdrowia Pacjenta. Rodzaj środka transportu określa lekarz ze szpitala, w którym Pacjent jest leczony za granicą.
 3. Nie można pokryć kosztów transportu do miejsca zamieszkania danego Pacjenta w Polsce, a jedynie dotarcie do placówki medycznej wytypowanej do dalszego leczenia.
 4. NFZ nie organizuje transportu, a jedynie go finansujemy. Wybór firmy, która przeprowadzi transport, należy do Pacjenta lub jego bliskich.
 5. NFZ nie pokrywa kosztów transportu osoby zmarłej. Te musi pokryć rodzina lub polisa ubezpieczeniowa.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację sporządzoną przez szpital, w którym przebywa Pacjent wymagający transportu. Dokumentacja musi zawierać:

 • aktualne rozpoznanie kliniczne,
 • opis aktualnego stanu zdrowia,
 • prawdopodobny zakres i czas trwania leczenia,
 • wskazanie środka transportu możliwego do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia Pacjenta,
 • wstępny kosztorys dalszego leczenia w placówce zagranicznej,
 • polskie tłumaczenie dokumentacji medycznej sporządzonej w języku obcym (tłumaczem nie musi być tłumacz przysięgły).

Falck Medycyna zapewnia skuteczną pomoc w organizacji transportu Pacjentów do Polski, niezależnie od miejsca ich pobytu, stanu ich zdrowia, ewentualnych wymaganych warunków dodatkowych czy specjalistycznych. Pozostajemy w kontakcie z wyspecjalizowanymi podmiotami gotowymi nieść niezbędną pomoc we wszystkich kluczowych miejscach na świecie.

Szczegóły dotycząc wyceny konkretnego zamówienia są do uzgodnienia z naszym
Krajowym Centrum Operacyjnym telefon 7/24 - 225359151

Używamy plików cookie

Na naszej stronie używamy ciasteczek, dzięki czemu jest ona dla Ciebie bardziej przyjazna i niezawodna. Korzystamy także z narzędzi analitycznych w celach statystycznych i marketingowych, aby dopasować treść reklam do Twoich potrzeb i zainteresowań. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.