Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawiał sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r. w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Przychody NFZ wyniosły 140,7 mld zł, co stanowiło 101,52 proc. zaplanowanych przychodów. Przychody ze składki zdrowotnej wyniosły 121,9 mld zł. Koszty funduszu wyniosły 133,5 mld zł, czyli 96,3 proc. planowanych kosztów. Największą pozycją wydatkową była kwota przeznaczona na szpitalnictwo – 65,7 mld złotych, a w sumie koszt wydatków na świadczenia planowane wyniósł 126,7 mld zł, co stanowi 96,56 proc. zaplanowanych na ten cel środków. Minister Kraska poinformował posłów, że „płatnik zamknął 2022 rok zyskiem w wysokości 7,2 mld zł”.

Złą informacją jest fakt, że znaczna cześć owego „zysku” (ok 4,5 mld zł) wynikała z niezrealizowania wszystkich planowanych świadczeń. Uzasadnień braku realizacji planowanych świadczeń były ograniczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z pandemią COVID-19 i niepełną realizacją planów w zakresie wykonania budżetu na refundację na poziomie 95,91 proc. – wyjaśnił wiceminister. 

Posłowie opozycji zwracali uwagę na fakt, że z jednej strony w budżecie NFZ pozostało ponad 7 mld niewykorzystanych pieniędzy, z drugiej pacjenci czekają w długich kolejkach na wizytę u specjalisty, bo brakuje środków. Ponadto, rząd wykorzystując zapisy tzw. ustaw COVID-owych przejął nadwyżkę z NFZ i skierował te środki m.in. na interwencyjny zakup węgla. 

Posłowie Komisji Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowali roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ za 2022 rok – głosowało 36 posłów, za było 28, przeciw 6, a dwóch wstrzymało się od głosu