Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Samorząd Ratowników Medycznych

Po wielu latach zabiegów ze strony środowiska ratowniczego - stało się! Krajowa Izba Ratowników Medycznych – tak będzie się nazywał samorząd zawodowy ratowniczek i ratowników medycznych. Określił to projekt przyjęty przez Radę Ministrów 20 września. Tym samym ratownicy dołączają do innych zawodów medycznych mających własny samorząd: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów.

Krajowa Izba Ratowników Medycznych będzie zorganizowana w ramach struktury ogólnokrajowej. Będzie posiadała osobowość prawną oraz określone w ustawie organy. Przynależność do samorządu będzie obowiązkowa dla wszystkich ratowników. Nadzór nad samorządem będzie sprawował minister właściwy do spraw zdrowia. Projektu zmian w ustawie o ratownictwie medycznym czeka teraz na etap prac parlamentarnych.

Zawód ratownika zostanie uregulowany w pełni, a samorząd będzie czuwał nad:

  • wymaganymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi,
  • zasadami uzyskiwania prawa wykonywania zawody ratownika medycznego,
  • zasadami wykonywania tego zawodu,
  • organizacją kształcenia przed i podyplomowego,
  • ponoszenia odpowiedzialności zawodowej.

Kim jest ratownik medyczny? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały także przeniesione do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą posiadały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego lub ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata" - wyjaśniono w uzasadnieniu do przyjętego przez rząd projektu.

Projekt określa zasady przeprowadzania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Egzamin będzie organizowało Centrum Egzaminów Medycznych, a przeprowadzała Państwowa Komisja Egzaminacyjna powoływana przez dyrektora CEM. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej będą wchodziły osoby posiadające doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego, w tym co najmniej jedna będzie musiała być lekarzem systemu. Egzamin będzie składany w formie testowej i będzie przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku równocześnie w tych samych terminach.

Ustawa wprowadzi instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych. W przypadku naruszenie zasad i nienależytego wykonywania zawodu, to samorząd będzie decydował o utrzymaniu lub utracie prawa do kontynuowania pracy.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że na dzień 1 kwietnia 2021 r. w Polsce było 22 481 osób mających uprawnienia ratowników medycznych. Liczba ta obejmuje liczbę etatów lub równoważników etatów. Dotyczy ratowników zatrudnionych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne oraz wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy. Ratownicy medyczni pracują także poza systemem ochrony zdrowia. Z tego ok. 2000 ratowników pracuje w jednostkach podległych MON.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie używamy ciasteczek, dzięki czemu jest ona dla Ciebie bardziej przyjazna i niezawodna. Korzystamy także z narzędzi analitycznych w celach statystycznych i marketingowych, aby dopasować treść reklam do Twoich potrzeb i zainteresowań. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.