O firmie

Znajdziesz tu wszyskie istotne informacje o firmie. Historia, polityka prywatności, kodeks etyczny oraz galerię zdjęć.

Aktualności

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje o naszej firmie, a także newsy ze świata ratownictwa medycznego.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Projekt ustawy o zawodzie Ratownika Medycznego

Opublikowano projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że „dokument ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego przepisów regulujących w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych”.

Krajowa Rada Ratowników Medycznych będzie nadawać uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Ratownicy zaś, aby je realizować, będą musieli być wpisani do rejestru ratowników medycznych. Przynależność do samorządu będzie obowiązkowa. Sam samorząd ratowników medycznych będzie działał podobnie, jak inne samorządy zawodów medycznych. Minister zdrowia będzie sprawował nadzór.

Główne zadania samorządu ratowników medycznych to:

– sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego,

– ustanawianie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o ich przestrzeganie,

– przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych zgodnie z przepisami ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646),

– wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe na podstawie art. 9 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

– zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,

– prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych,

– prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego,

– reprezentowanie ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych,

– działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych,

– udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym,

– prowadzenie rejestru ratowników medycznych oraz rejestru ratowników medycznych tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód,

– nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych.

Organami samorządu – powoływanymi na czteroletnią kadencję – będą:

– Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych,

– Krajowa Rada,

– Komisja Rewizyjna,

– Sąd Dyscyplinarny,

– Wyższy Sąd Dyscyplinarny,

– Rzecznik Dyscyplinarny.

Samorząd może prowadzić działalność gospodarczą, a działalność samorządu będzie finansowana: ze składek członkowskich i opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru ratowników medycznych, z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji, subwencji, darowizn i spadków oraz z działalności gospodarczej.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie używamy ciasteczek, dzięki czemu jest ona dla Ciebie bardziej przyjazna i niezawodna. Korzystamy także z narzędzi analitycznych w celach statystycznych i marketingowych, aby dopasować treść reklam do Twoich potrzeb i zainteresowań. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.