Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Od 1 stycznia NFZ finansuje Ratownictwo Medyczne

Zgodnie z zapisami zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na usługi w zakresie ratownictwa medycznego od 1 stycznia 2023 r. zadania zespołów ratownictwa medycznego są finansowane bezpośrednio z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarządzenie opublikowano 30 grudnia ubiegłego roku. Wprowadzone nim zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Do końca 2022 ratownictwo było finansowane ze środków budżetu państwa z części, których dysponentami byli poszczególni wojewodowie.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Przeciwko jej wprowadzeniu wypowiedziały się wszystkie ugrupowania opozycyjne wskazujące na fakt uszczuplenia budżetu NFZ poprzez dołożenie kolejnych zadań, bez zapewnienia źródeł ich finansowania. Od roku 2006 ratownictwo medyczne było finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. Taką propozycję złożył ówczesny minister zdrowia w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, prof. Zbigniew Religa.