Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Nocna i świąteczna pomoc opóźniona

Według pierwotnego brzmienia rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia nocna i świąteczna opieka medyczna miała zacząć funkcjonować przy każdym SOR-ze do 30 czerwca 2023 roku. Ze względu na to, że 42 z 246 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych nie spełniają tego wymagania, a pozostało zbyt mało czasu i brakuje lekarzy ze specjalizacją ratownictwa (nowy wymóg dla każdego ordynatora SOR) resort postanowił przedłużyć okres wdrożenia zmian do 31 grudnia 2023 roku. 

Pomysł utworzenia przy każdym SOR-ze nocnej i światęcznej opieki medycznej miał rozwiązać problem długiego czasu oczekiwani na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, gdzie często trafiali pacjenci, którzy nie potrzebowali tego rodzaju pomocy, ale nie istniała alternatywa. SORy i Izby przyjęć udzieliły w roku 2021 (ostatnie dostępne dane) łącznie pomoc medyczną w trybie ambulatoryjnym 3,57 mln osób. Średni czas oczekiwania pacjenta na SOR wynosi 2 godziny i 43 minuty, a co czwarty pacjent wymagający natychmiastowej pomocy, czeka na nią ponad godzinę. Funkcjonowanie SOR z perspektywy pacjenta oceniane jest raczej dobrze przez 32,8 proc. potrzebujących pomocy, a przez dalszych 12,2 proc. - zdecydowanie dobrze. Negatywne oceny wystawia jednak 25,4 proc., a dalszych 15,8 proc. uczestników badania uważa, że SOR-y funkcjonują zdecydowanie źle.

Do 31 grudnia 2024 r, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2019 r., każdy szpitalny oddział ratunkowy będzie musiał mieć własne, całodobowe lotnisko, lądowisko, dostęp do lądowiska albo dostęp takiego miejsca, do którego dojazd nie zajmie dłużej niż 5 minut. Uchwała nr 173 Rady Ministrów z 16 sierpnia 2022 r. reguluje program inwestycyjny, który zakłada wsparcie finansowe w latach 2022-2029 m.in. infrastruktury ratownictwa medycznego, w tym w zakresie budowy lub modernizacji całodobowych lotnisk, lub lądowisk przy SOR. Według danych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), 25 szpitalnych oddziałów ratunkowych na 245 nie ma dostępu do lotniska, przy czym dwa z tych szpitali posiadają już gotowe, lecz jeszcze nieuruchomione lądowiska, 11 SOR-ów aktualnie posiada lub uzgadnia z LPR projekty nowych lądowisk, a jeden SOR rozważa korzystanie z lądowiska innego pobliskiego szpitala. Część lądowisk nie spełnia wymagań, które są załączone do rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. W części lokalizacji trwają lub zakończyły się już uzgodnienia, lub ocena projektów dostosowania lądowisk do wymagań ww. rozporządzenia, a nawet rozpoczęły się już prace dostosowawcze/modernizacyjne.  Wymóg posiadania lądowisk przyszpitalnych znany jest już od przeszło 21 lat. Po raz pierwszy ten temat został poruszony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. Nr 74, poz. 687). Termin wykonania był wielokrotnie przesuwany.