Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.

Kogo szukamy

Profesjonaliści, gotowi do niesienia pomocy i wsparcia​
Falck oferuje różnorodne możliwości rozwoju zawodowego. Praca w naszej firmie to niezwykła przygoda a także wyzwanie. Razem działamy na rzecz naszego społeczeństwa. ​ Bez względu na to, jaką funkcję pełnisz, możesz znaleźć wiele satysfakcjonujących zadań, które pomogą Ci rozwinąć swoje umiejętności osobiste i zawodowe.​ ​

Ratownicy​

Jako ratownik medyczny w firmie Falck jesteś członkiem profesjonalnego zespołu, którego podstawą jest troska, odpowiedzialność i staranne przygotowanie. Do podjęcia pracy w tym charakterze musisz ukończyć studia wyższe na kierunku Ratownictwo Medyczne. Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia, pomożemy Ci je zdobyć. ​

Lekarze

Praca lekarza wymaga stałego kontaktu z ludźmi, otwartości, cierpliwości, ale także ogromnej wiedzy i odpowiedzialności. W Falck zatrudniamy lekarzy, których zadaniem są konsultacje medyczne, wizyty i porady dla pacjentów, również w ich miejscu zamieszkania. Zależnie od zapotrzebowania, zatrudniamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim; ważne prawo wykonywania zawodu lekarza oraz rozpoczęte szkolenie specjalizacyjne lub specjalizacja w dziedzinach takich jak: Choroby wewnętrzne; Pediatria; Medycyna rodzinna itd. ​

Kierowcy​

W naszych ambulansach, każdy członek załogi ma przydzielone odpowiedzialne zadania. Jako Kierowca karetki odbierasz pacjentów z ich domów i bezpiecznie dowozisz do szpitali w celu leczenia i z powrotem. Pojazdem uprzywilejowanym może kierować wyłącznie osoba, która otrzymała zezwolenie na jego prowadzenie. Takie zezwolenie jest udzielanie osobie, która ukończyła 21 lat, posiada odpowiednią kategorię prawa jazdy, ukończyła odpowiedni kurs oraz pozytywnie przeszła badania psychologiczne i lekarskie. ​

Strażacy​

Jako strażak w firmie Falck jesteś dobrze przygotowanym członkiem zespołu, gotowego do działania z najlepszym sprzętem, gdy tylko włączy się alarm. Błyskawicznie reagując na sytuacje kryzysowe, pożary w obiektach wysokiego ryzyka i infrastrukturze krytycznej, Ty i Twoi współpracownicy jesteście pierwsi na miejscu, ratując życie i cenne aktywa oraz zapewniając bezpieczeństwo obecnym na miejscu zdarzenia. Chcąc podjąć pracę w charakterze Ratownika w zespole Zakładowej Służbie Ratowniczej Falck musisz ukończyć szkolenie podstawowe w zawodzie strażak oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo przydatne okaże się prawo jazdy kat. B i C oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Mile widziany jest staż na stanowisku oraz doświadczenie w ratownictwa chemicznego, ekologicznego i wysokościowego. ​

Pracownicy Administracji i Zarządu​

Bez względu na to, w jakim dziale naszej spółki podejmiesz pracę; może to być sprzedaż, księgowość, IT, administracja lub HR, w Falck współpracujemy ze sobą, aby tworzyć większą wartość. Wszyscy odgrywamy kluczową rolę w tworzeniu wartości i siły Falck. ​

Pracownicy IT​

Jako specjalista IT w Falck jesteś częścią nowoczesnej, i profesjonalnej jednostki, która wspiera każdy obszar naszej działalności. Współpracując ściśle z kolegami z całego świata, przekładasz potrzeby użytkowników na najlepsze rozwiązania, które wpływają na nasz biznes i na naszych ludzi. ​

Niezależnie od tego, czy chodzi o dostosowywanie i wdrażanie nowego oprogramowania biznesowego, czy konfigurowanie tabletów dla służb ratowniczych, Twoi współpracownicy polegają na Twojej pracy, ratując ludzkie zdrowie i życie. ​