Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Błędy medyczne - nowe przepisy prawne

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce karać lekarzy za błędy medyczne w oparciu o przepisy kodeksu karnego. Dopuszcza możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary. Minister Adam Niedzielski chciał, aby lekarz, który dobrowolnie zgłosił zdarzenie niepożądane, nie był zagrożony sankcją karna. To rozwiązanie stosowane w wielu krajach. Zdaniem ekspertów podniosło bezpieczeństwo pacjentów. 

W Naczelnej Izbie Lekarskiej przygotowujemy ustawę o systemie no fault. To, co proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, a na co zgadza się Ministerstwo Zdrowia, jest nie do zaakceptowania – mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Dokument przygotowany przez NRL ma być gotowy we wrześniu. Szef NRL Łukasz Jankowski chce by w projekcie znalazły się rozwiązania gwarantujące:

– wyłączenie lekarzy z odpowiedzialności karnej – z zachowaniem tej odpowiedzialności wyłącznie w przypadku zgonu pacjenta lub rażącego błędu, którego ocena nie wymaga wiadomości specjalnych – przy niezmiennej odpowiedzialności cywilnej i zawodowej;

– wdrożenie funduszu kompensacyjnego, gwarantującego pacjentom lub ich rodzinom szybką wypłatę świadczenia, niezależnie od udowodnienia winy;

– wprowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych, umożliwiającego analizy skutkujące eliminowaniem błędów medycznych.

Groźbą odpowiedzialności karnej, o której będą decydować Prokurator i Sąd mogą pogorszyć i tak spadającą liczebność osób gotowych do podjęcia pracy w zawodach medycznych.