Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Badanie trzeźwości w miejscu pracy - nowe przepisy prawa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające m.in. warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika zostało skierowane do ogłoszenia. Przepisy wejdą w życie 21 lutego. Pracodawca nie w każdej sytuacji będzie mógł wymagać od swojego podwładnego wykonania takiego badania. Kontrola trzeźwości będzie dozwolona jedynie, jeśli będzie ona niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mieni. Jeśli badanie wykaże obecność alkoholu powyżej 0,2 promila, pracodawca może nie dopuścić takiego pracownika do pracy. 

Nowe przepisy Kodeksu pracy przewidują kontrolę w dwóch trybach: prewencyjnym i "w przypadku uzasadnionego podejrzenia pracodawcy". Ponadto, dzięki nowelizacji ustawy, badaniu będzie mógł zostać poddany pracownik zatrudniony zarówno na umowę o pracę, jak i ten zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenie czy B2B). 

Szczegółowo warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracownika określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z jego treścią, badania na obecność alkoholu obejmują badanie wydychanego powietrza (które powinno być wykonywane w pierwszej kolejności) lub badanie krwi. 

Badanie wydychanego powietrza będzie można przeprowadzać takimi metodami, jak:

  • spektrometrii w podczerwieni,
  • utleniania elektrochemicznego.

Do obu metod należy stosować urządzenie elektryczne z ustnikiem, który każdorazowo przed przeprowadzeniem pomiaru musi być wymieniany, a jego opakowanie otwierane w obecności osoby badanej. 

Badanie krwi natomiast polega na przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych: metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo - jonizacyjnym i metodą spektrofotometryczną z użyciem dehydrogenazy alkoholowej (metodą enzymatyczną), albo metodą chromatogragii gazowej z detektorem płomieniowo - jonizacyjnym przy użyciu dwóch różnych warunków analitycznych. Rozporządzenie określa również w jaki sposób należy sporządzić protokół z badania analizatorem wydechu i badania krwi. 

Oprócz alkoholu, pracodawca będzie mógł zlecić badanie pracownika pod kątem bycia pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu, czyli m.in. opioidów, amfetaminy czy kokainy. W takich przypadkach będą wykonywania badania krwi oraz moczu, ale także przy użyciu metod, które nie wymagają badania laboratoryjnego.