Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej

Ruszyły prace nad ustawą o jakości w opiece zdrowotne

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów trafił do Komisji Prawniczej. Szczegóły projektu zaprezentowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji wraz z raportem z konsultacji publicznych, które rozpoczęto 22 lipca 2021 roku. Do projektu zgłoszono 1614 uwag. - Ustawa o jakości to jedna z najważniejszych z regulacji dla systemu ochrony zdrowia. Naszym celem jest budowanie tej jakości rozumianej jako kultura dbania o bezpieczeństwo pacjenta. To właśnie to bezpieczeństwo jest jednym z wymiarów jakości. Żeby była jakość w ochronie zdrowia, potrzebni są świadomi ludzie - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

Celem proponowanych regulacji jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości. Przedmiotem uregulowania będzie wprowadzenie rozwiązań w zakresie:

– autoryzacji,

– wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa,

– akredytacji,

– systemu świadczeń kompensacyjnych,

– rejestrów medycznych.?

W projekcie podkreślono, że „aktualnie zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej są regulowane przez wiele aktów prawnych o zróżnicowanej randze, a systemowe monitorowanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w drodze odrębnego aktu prawnego pozwoli na:

– poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia, przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości,

– stałe udoskonalanie praktyki klinicznej, przez prowadzenie rejestrów medycznych,

– poprawę bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych,

– stworzenie warunków do systematycznej oceny jakości świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i upubliczniania tych informacji,

– uzyskanie porównywalności podmiotów udzielających świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki oraz udostępnienie wyników opinii publicznej,

– stworzenie warunków umożliwiających finansowe motywowanie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do podnoszenia poziomu jakości,

– efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych w obszarze zdrowia.

Projekt przewiduje – między innymi – nowe rozwiązania w strategicznych obszarach ochrony zdrowia:

– wymóg obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– wewnętrzny obligatoryjny dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą system zarządzania jakością i bezpieczeństwem – system monitorowania zdarzeń niepożądanych,

– regulacja dotycząca ochrony personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego, co w założeniu ma zachęcać personel do ujawniania możliwie jak największej liczby zdarzeń niepożądanych, bez obawy o ewentualne sankcje i działania represyjne z tym związane, a także wpływać na rozwój kultury bezpieczeństwa w ramach opieki nad pacjentem,

– procedura udzielania akredytacji w ochronie zdrowia – fakultatywna zewnętrzna ocena jakości,

– system pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych,

– Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewniający pacjentom rekompensatę za szkody związane z opieką zdrowotną na poziomie akceptowalnego społecznie stopnia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie używamy ciasteczek, dzięki czemu jest ona dla Ciebie bardziej przyjazna i niezawodna. Korzystamy także z narzędzi analitycznych w celach statystycznych i marketingowych, aby dopasować treść reklam do Twoich potrzeb i zainteresowań. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.