Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.

Szkolenia medyczne

Dzielimy się doświadczeniem. Uczymy ratować życie i zdrowie, unikać błędów.

Podjęcie decyzji o wyborze firmy prowadzącej szkolenie w zakresie ratowania życia i zdrowia to nie tylko kwestia ceny. Kluczowe jest zaufanie i doświadczenie szkolących. My jesteśmy ekspertami! Nasze szkolenia przygotowaliśmy z myślą o skutecznym przekazywaniu wiedzy, a także o przystępnej i ciekawej formie zajęć. Promujemy najnowsze dostępne narzędzia i innowacyjne techniki.
tel: 22 535 91 51
Zapytaj o szkolenie

Szkolenie BLS AED

4 godzinne szkolenie, które dostarcza niezbędną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Tematyka kursu prowadzonego przez doświadczonych instruktorów pozwoli praktycznie wykorzystać wiedze, tak w życiu prywatnym, jaki i w pracy oraz pozwoli przezwyciężyć strach przed udzielaniem pierwszej pomocy.

Uczestnik po jego ukończeniu będzie potrafił rozpoznać zatrzymanie krążenia, prawidłowo wezwać pomoc oraz rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

W trakcie zajęć uczestnicy ćwiczą na nowoczesnych manekinach, dostarczających informacji zwrotnych dla kursanta.

Kurs jest prowadzony zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Cena kursu 150 zł za osobę

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwala na uzyskanie tytułu ratownika zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pozytywne ukończenie kursu i uzyskanie tytułu ratownika pozwala uzyskać najwyższy poziom kompetencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jaki jest dostępny dla osoby nieposiadającej wykształcenia medycznego.

Kurs to 66 godzin zajęć, z których aż 41 godzin to zajęcia praktyczne bazujące na realnych scenariuszach i prowadzone przez doświadczoną kadrę złożoną z lekarzy, psychologów i ratowników medycznych. Od kursanta nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie merytoryczne, a jedynie dobry stan zdrowia i pozytywne nastawienie.

Kurs jest organizowany na podstawie decyzji administracyjnej Wojewody Mazowieckiego, a jego ramowy program jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne manekiny dające informacje zwrotną, środki pozoracji oraz wszystkie środki wynikające z zakresu uprawnień ratownika.

Warsztaty specrat

Autorskie warsztaty wyjazdowe dla lekarek/lekarzy, ratowniczek/ratowników medycznych, pielęgniarek/pielęgniarzy oraz studentów ratownictwa, opracowane ze szczególnym uwzględnieniem działania w warunkach zespołu wyjazdowego RTM i ZTM. Możliwość organizacji edycja warsztatów w różnych częściach Polski. Specyfika warsztatów może zostać dostosowana do pory roku czy miejsca ich organizacji.

Warsztaty to zajęcia prowadzone zarówno w dzień jak i w nocy, obejmujące łącznie 24 godziny dydaktyczne. Ich tematyka uwzględnia wytyczne i rekomendacje towarzystw i organizacji naukowych.

Za udział w warsztatach ratownicy medyczni otrzymują 24 punkty edukacyjne.