Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.

Szkolenia medyczne

Dzielimy się doświadczeniem. Uczymy ratować życie i zdrowie, unikać błędów.

Podjęcie decyzji o wyborze firmy prowadzącej szkolenie w zakresie ratowania życia i zdrowia to nie tylko kwestia ceny. Kluczowe jest zaufanie i doświadczenie szkolących. My jesteśmy ekspertami! Nasze szkolenia przygotowaliśmy z myślą o skutecznym przekazywaniu wiedzy, a także o przystępnej i ciekawej formie zajęć. Promujemy najnowsze dostępne narzędzia i innowacyjne techniki. Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Treningowym NAEMT ( National Association of Emergency Medical Technicians ). Załozona w 1975 organizacja jest stowarzyszeniem naukowym, które stworzyło certyfikowane szkolenia, znane i uznawane na całym świecie. Uzyskanie certyfikacji jest potwierdzeniem wysokich kompetencji instruktorów Falck Medycyna.
tel: 22 535 91 51
szkolenia@falck.pl
Sprawdź dostępne terminy

Szkolenie BLS AED

4 godzinne szkolenie, które dostarcza niezbędną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Tematyka kursu prowadzonego przez doświadczonych instruktorów pozwoli praktycznie wykorzystać wiedze, tak w życiu prywatnym, jaki i w pracy oraz pozwoli przezwyciężyć strach przed udzielaniem pierwszej pomocy.

Uczestnik po jego ukończeniu będzie potrafił rozpoznać zatrzymanie krążenia, prawidłowo wezwać pomoc oraz rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

W trakcie zajęć uczestnicy ćwiczą na nowoczesnych manekinach, dostarczających informacji zwrotnych dla kursanta.

Kurs jest prowadzony zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Dowiedz się więcej....

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwala na uzyskanie tytułu ratownika zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pozytywne ukończenie kursu i uzyskanie tytułu ratownika pozwala uzyskać najwyższy poziom kompetencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jaki jest dostępny dla osoby nieposiadającej wykształcenia medycznego.

Kurs to 66 godzin zajęć, z których aż 41 godzin to zajęcia praktyczne bazujące na realnych scenariuszach i prowadzone przez doświadczoną kadrę złożoną z lekarzy, psychologów i ratowników medycznych. Od kursanta nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie merytoryczne, a jedynie dobry stan zdrowia i pozytywne nastawienie.

Kurs jest organizowany na podstawie decyzji administracyjnej Wojewody Mazowieckiego, a jego ramowy program jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne manekiny dające informacje zwrotną, środki pozoracji oraz wszystkie środki wynikające z zakresu uprawnień ratownika.

Dowiedz się więcej....

Warsztaty specrat

Autorskie warsztaty wyjazdowe dla lekarek/lekarzy, ratowniczek/ratowników medycznych, pielęgniarek/pielęgniarzy oraz studentów ratownictwa, opracowane ze szczególnym uwzględnieniem działania w warunkach zespołu wyjazdowego RTM i ZTM. Możliwość organizacji edycja warsztatów w różnych częściach Polski. Specyfika warsztatów może zostać dostosowana do pory roku czy miejsca ich organizacji.

Warsztaty to zajęcia prowadzone zarówno w dzień jak i w nocy, obejmujące łącznie 24 godziny dydaktyczne. Ich tematyka uwzględnia wytyczne i rekomendacje towarzystw i organizacji naukowych.

Za udział w warsztatach ratownicy medyczni otrzymują 24 punkty edukacyjne.

Dowiedz się więcej....

Kurs PHTLS - Prehospital Trauma Life Support

PHTLS ( PreHospital Trauma Life Support ) - jest rozpoznawany na całym świecie jako wiodący program kształcenia ustawicznego w zakresie przedszpitalnej opieki nad pacjentem po urazie. Misją PHTLS jest promowanie doskonałości w opiece nad pacjentami po urazie przez wszystkich zaangażowanych w świadczenie opieki przedszpitalnej. PHTLS jest opracowywany przez NAEMT we współpracy z Komitetem ds. Urazów Amerykańskiego Kolegium Chirurgów. Komitet zapewnia kierownictwo medyczne i nadzór merytoryczny nad programem PHTLS. Kursy PHTLS poprawiają jakość opieki i zmniejszają śmiertelność. Program opiera się na filozofii kładącej nacisk na traktowanie pacjenta po urazach wielonarządowych jako wyjątkowej jednostki o specyficznych potrzebach. PHTLS promuje krytyczne myślenie jako podstawę zapewniania wysokiej jakości opieki. Opiera się na przekonaniu, że mając dobry zasób wiedzy i kluczowe zasady, personel medyczny jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące opieki nad pacjentem. Kurs wykorzystuje uznany na całym świecie podręcznik PHTLS i obejmuje następujące tematy: 

- Fizjologia życia i śmierci 
- Ocena sceny 
- Ocena stanu pacjenta 
- Drogi oddechowe 
- Oddychanie, wentylacja i natlenowanie 
- Krążenie, krwotok i wstrząs 
- Pacjenci niepełnosprawni 
- Symulacje

PHTLS jest światowym złotym standardem w edukacji przedszpitalnej w zakresie urazów i jest nauczany w 64 krajach. PHTLS jest odpowiedni dla ratowników , ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy i innych zaangażowanych w udzielanie pomocy przedszpitalnej. Za udział w kursie PHTLS ratownik medyczny otrzymuje 16 punktów edukacyjnych.
Dowiedz się więcej....

PHTLS-FR Prehospital Trauma Life Support for First Responders

Prehospital Trauma Life Support for First Responders (PHTLS-FR) od National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) to doskonały kurs dla ratowników KPP, strażaków, ratowników WOPR, GOPR, TOPR i funkcjonariuszy Policji. Kurs szkoli ratowników, aby zapewnić najskuteczniejsze leczenie urazów, zanim na miejsce przybędą służby ratownictwa medycznego. Na miejscu zdarzenia liczą się sekundy, PHTLS-FR uczy i utrwala zasady szybkiej oceny pacjenta urazowego przy użyciu uporządkowanego podejścia, natychmiastowego leczenia zagrażających życiu problemów w miarę ich identyfikacji oraz minimalizacji opóźnień w rozpoczęciu transportu do odpowiedniego miejsca docelowego. Opracowany przez NAEMT we współpracy z American College of Surgeons Committee on Trauma (ASC-COT), PHTLS-FR odzwierciedla aktualną, opartą na dowodach wiedzę i praktykę oraz promuje krytyczne myślenie jako podstawę zapewniania wysokiej jakości opieki. Kurs trwa 8 h, składa się z wykładów oraz ćwiczeń praktycznych oraz realnych scenariuszy.
Dowiedz się więcej....

FOTS First On The Scene

First On The Scene (FOTS), jest certyfikowanycm szkoleniem opracowanym przez NAEMT i Międzynarodowe Stowarzyszenie Komendantów Straży Pożarnej (IAFC). Program powstał jako odpowiedź na zamachy oraz incydenty z udziałem aktywnego strzelca ( active shooter ) oraz przygotowuje uczestnika do zapewnienia pierwszej pomocy w przypadku ran postrzałowych, masywnych krwotoków, zatrzymania krążenia i innych stanów nagłych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów z zestawem narzędzi do nauki podstaw reagowanie w nagłych wypadkach w przypadkach sytuacji zagrażających życiu do czasu pojawia się służb ratunkowych na miejscu zdarzeniu. Poprzez multimedialne wykłady i ćwiczenia praktyczne, uczestnicy dowiedzą się, jak udzielić pomocy w nagłych przypadkach zagrażających życiu i co robić przed przybyciem służb ratunkowych.
Kurs obejmuje:

- Aktywacja systemu 112
- RKO i AED bez użycia rąk
- Podawanie naloksonu
- Podawanie epinefryny
- Reagowanie na zagrażające życiu krwawienie
- Zakładanie stazy taktycznej
- Pakowanie rany
- Penetrujący uraz klatki piersiowej
- Zakładanie opatrunków okluzyjnych
- Przenoszenie poszkodowanych w bezpieczne miejsce
- Pozycjonowanie poszkodowanych

Kadra instruktorska to doświadczeni ratownicy medyczni legitymujący się wieloletnią pracą w Zespołach Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, OIOM a także w służbach porządku publicznego i wojsku.
Dowiedz się więcej....