Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.

Szkolenia medyczne

Dzielimy się doświadczeniem. Uczymy ratować życie i zdrowie, unikać błędów.

Podjęcie decyzji o wyborze firmy prowadzącej szkolenie w zakresie ratowania życia i zdrowia to nie tylko kwestia ceny. Kluczowe jest zaufanie i doświadczenie szkolących. My jesteśmy ekspertami! Nasze szkolenia przygotowaliśmy z myślą o skutecznym przekazywaniu wiedzy, a także o przystępnej i ciekawej formie zajęć. Promujemy najnowsze dostępne narzędzia i innowacyjne techniki. 
tel: 22 535 91 51
szkolenia@falck.pl
Sprawdź dostępne terminy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Służb Mundurowych i Organizacji Ratowniczych

Jesteś funkcjonariuszem służb mundurowych lub aktywnie działasz w organizacji ratowniczej? Nasz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy został stworzony specjalnie dla Ciebie! Służba mundurowa i organizacje ratownicze odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i pomocy w sytuacjach awaryjnych. Dlatego oferta dedykowana jest pracownikom i członkom jednostek współpracujących z Systemem Ratownictwa Medycznego. Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości i zdolności skutecznego reagowania w nagłych sytuacjach.

Kwalifikowana pierwsza pomoc w akcjach ratowniczych

Celem kursu jest szczegółowe przygotowanie uczestników do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Kurs obejmuje zagadnienia związane z udzielaniem pomocy na miejscu zdarzenia do czasu przekazania poszkodowanych personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Gwarancja najwyższej jakości kształcenia

Dzięki doświadczonej kadrze i nowoczesnemu sprzętowi symulacyjnemu zapewniamy najwyższą jakość kształcenia. Kurs kończy się egzaminem państwowym na tytuł ratownika, który jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego okresu istnieje możliwość recertyfikacji, poprzedzonej krótkim szkoleniem przypominającym.

Zakres tematyczny kursu

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. Pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem AED i podziałem na grupy wiekowe
3. Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie oddechu zastępczego przy wykorzystaniu worka samorozprężalnego
4. Udzielanie pomocy w urazach z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego
5. Niesienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego pochodzenia internistycznego
6. Organizacja akcji podczas zdarzenia masowego

Cena i czas trwania kursu

• Cena kursu: 1200 zł/os. (grupa min. 12 os.)
• Możliwość negocjacji ceny przy grupach zorganizowanych powyżej 30 osób
• Czas trwania: 7 dni (3 dni wykładów online, 4 dni ćwiczeń stacjonarnie + egzamin + certyfikat)
• Koszt recertyfikacji: 250 zł/os. (grupa min. 18 os.)

Wybierz nasz kurs, aby zdobyć i podnieść niezbędne umiejętności oraz kwalifikacje w zawodzie, gdzie niezbędna jest znajomość pierwszej pomocy. Oferujemy kompleksowe szkolenie, które pozwoli efektywnie działać w sytuacjach ratowniczych.

Dowiedz się więcej....

Szkolenie pierwszej pomocy. Zdobądź kluczową wiedzę w 4 godziny

Zapraszamy na intensywne 4-godzinne szkolenie dostarczające niezbędnej wiedzy z obszaru udzielania pierwszej pomocy. Doświadczeni instruktorzy poprowadzą kurs, umożliwiając praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu prywatnym i zawodowym. Poznaj skuteczne metody przezwyciężania strachu przed udzielaniem pierwszej pomocy.

Korzyści po ukończeniu kursu pierwszej pomocy

Uczestnik po zakończeniu szkolenia przyswoi umiejętność rozpoznawania zatrzymania krążenia, prawidłowego wezwania pomocy oraz rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ćwiczenia prowadzone na nowoczesnych manekinach dostarczą kursantom cennych informacji zwrotnych, zwiększając efektywność nauki.

Szkolenie zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji

Kurs jest realizowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, co gwarantuje, że szkolenie z pierwszej pomocy spełnia najwyższe standardy jakości. Dzięki temu uczestnicy mają pewność, że zdobywają aktualną i skuteczną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Cena i rabaty dla grup:

• Cena kursu wynosi 150 zł za osobę (dla grupy min. 10 osób). Przy zorganizowanych grupach powyżej 40 osób oraz stałej współpracy, cena pozostaje do negocjacji.

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu z pierwszej pomocy, aby zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Skorzystaj z naszej oferty i zyskaj pewność siebie w udzielaniu natychmiastowej pomocy.


Dowiedz się więcej....

Kurs pierwszej pomocy:
Zdobądź wiedzę i umiejętności w 8 godzin

Zapraszamy na 8-godzinny kurs pierwszej pomocy, który dostarczy niezbędnej wiedzy z zakresu udzielania natychmiastowej pomocy. Doświadczeni instruktorzy poprowadzą kurs, umożliwiając praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

Korzyści po ukończeniu kursu

Uczestnik po zakończeniu kursu zdobędzie umiejętności niezbędne do rozpoznawania zatrzymania krążenia, prawidłowego wezwania pomocy medycznej, oraz rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kursant będzie w stanie przeprowadzić podstawowe badanie urazowe i wstępnie zaopatrzyć urazy zagrażające życiu i zdrowiu.

Ćwiczenia na nowoczesnych manekinach

W trakcie kursu pierwszej pomocy uczestnicy będą aktywnie ćwiczyć na nowoczesnych manekinach, dostarczających cennych informacji zwrotnych. Ponadto, szkolenie obejmuje prowadzenie symulacji zdarzeń losowych, co pozwala na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Szkolenie zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji

Kurs jest realizowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, co gwarantuje, że szkolenie z pierwszej pomocy spełnia najwyższe standardy jakości. Dzięki temu uczestnicy mają pewność, że zdobywają aktualną i skuteczną wiedzę z zakresu udzielania pomocy medycznej.

Cena kursu i rabaty dla grup

• Cena kursu wynosi 300 zł za osobę (dla grupy min. 10 osób).

Zapraszamy do udziału w naszym kursie pierwszej pomocy, aby zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności. Skorzystaj z naszej oferty i zyskaj pewność siebie w udzielaniu natychmiastowej pomocy medycznej.


Dowiedz się więcej....

Kurs doskonalący dla Ratowników Medycznych

Każdy ratownik medyczny w ciągu 5 lat ma obowiązek raz uczestniczyć w Kursie Doskonalącym dla Ratowników Medycznych, podczas którego otrzyma 120 pkt. Edukacyjnych. Kurs doskonalący dla ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy oraz umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, a także organizacji Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, niezbędnych do wykonania zadań ratownika medycznego. Nasze szkolenia gwarantują przekazanie najnowszej wiedzy medycznej przydatnej w codziennej pracy ratownika medycznego.

Zakres tematyczny kursu:

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
1. Najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
Pogłębienie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie z najnowszymi standardami.
2. Aktualne postępowanie w stanach nagłych
Pierwsza pomoc w nagłych sytuacjach
3. Prawidłowa realizacja procedur medycznych
Doskonalenie umiejętności w zakresie procedur medycznych.
4. System Państwowego Ratownictwa Medycznego
Zrozumienie zasad i funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
5. Dokumentacja medyczna w SWD PRM
Pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia dokumentacji medycznej.
6. Prawo pacjenta i przepisy medyczne
Świadomość praw pacjenta oraz znajomość obowiązujących przepisów medycznych.

Cena i czas trwania kursu
• Koszt: 1300 zł/os. (Grupa 10 os. lub 20 os.)
• Czas Trwania: 6 dni (2 dni wykładów on-line, 4 dni ćwiczeń stacjonarnie + egzamin)

Zapewniamy wiedzę medyczną dostosowaną do codziennej pracy ratowników medycznych, umożliwiając tym samym efektywne udzielanie pierwszej pomocy. Skorzystaj ze szkolenia, by podnieść swoje kompetencje i działać jeszcze skuteczniej w obszarze ratownictwa medycznego.

Dowiedz się więcej....