Кар'єра

Ми любимо свою роботу. Ми поділяємо переконання, що кожне людське життя та здоров'я є безцінним. Саме тому ми допомагаємо всім людям, коли вони цього потребують. Ми захищаємо здоров'я і життя. Це більше, ніж просто робота. Це служіння.
Новини

Krajowe Centrum Operacyjne Falck Medycyna

To co odróżnia Falck Medycyna od innych prywatnych firm zajmujących się transportami medycznymi w Polsce jest posiadanie własnego Krajowego Centrum Operacyjnego, działającego w systemie 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Krajowe Centrum Operacyjne to dyspozytornia medyczna zapewniająca kompetentną i niezakłóconą obsługę wszystkich zgłoszeń ze strony pacjentów korzystających z numeru 22 535 91 51. 

Nowoczesne technologie cyfrowe wykorzystywane w działalności naszej dyspozytorni medycznej pomagają dysponentom medycznym Falck Medycyna zapewniać szybką i kompetentną pomoc we wszystkich nagłych sytuacjach. Autorski program/system eZOZ, stworzony na potrzeby Falck Medycyna zapewnia stałą obsługę wszystkich zgłoszeń spływających do naszej dyspozytorni medycznej, dzięki automatycznemu łączeniu się z urządzeniami mobilnymi wykorzystywanymi przez nasze zespoły realizujące usługę transportów medycznych. Urządzenia ZEBRA, z których korzystają nasi ratownicy, to dedykowane komputery przenośne w rozmiarach smartfonów, ze specjalnie przygotowanym na nasze potrzeby oprogramowaniem. Pozwala ono dyktować treść niezbędną dla przygotowania dokumentacji medycznej, jednocześnie wykonując działania ratownicze. Urządzenia są odporne na wstrząsy czy uderzenia. 

Фото: Рената Домбровська

System pozwala na śledzenie przemieszczania się zespołu w czasie rzeczywistym. Pozwala to precyzyjnie określić czas dojazdu do pacjenta, czas powrotu naszego ambulansu do bazy. System eZOZ jest w pełni kompatybilny z systemami NFZ, co ułatwia transfer danych i przyśpiesza tempo obsługi każdego pacjenta, eliminując możliwość powstawania błędów typowych dla dokumentacji papierowej. Dla pacjentów system zapewnia wystawianie e-recept, e-skierowań czy e-zwolnień. Możliwe jest także wystawienie skierowania na badanie w kierunku Covid. Wszystkie dane są w pełni bezpieczne, a system restrykcyjnie przestrzega reguł ochrony danych RODO.

Zespoły ratownictwa medycznego Falck Medycyna dysponowane są przez dyspozytora medycznego z Krajowego Centrum Operacyjnego. Zgłoszenia przyjmuje operator, który przekierowuje zgłoszenie o zdarzeniach zagrażających życiu lub zdrowiu do dyspozytora medycznego. Dyspozytor medyczny Falck Medycyna przyjmuje powiadomienia o zdarzeniach, przeprowadza wywiad, ustala priorytety i niezwłocznie dysponuje na miejsce zdarzenia zespół transportu medycznego, powiadamia o zdarzeniu szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe, wyspecjalizowane oddziały szpitalne lub jednostki współpracujące z systemem (m.in. Państwową Straż Pożarną, Policję, GOPR, TOPR).

Aby zostać dyspozytorem medycznym należy posiadać:

  • wykształcenie wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego,
  • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w realizacji zadań dyspozytora medycznego, lub w zespole ratownictwa medycznego, w tym lotniczym zespole ratownictwa medycznego, w szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz ortopedii lub ortopedii i traumatologii, i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu.

Dołącz do najlepszych. Falck Medycyna zaprasza do współpracy!

#falckmedycyna #dyspozytorniamedyczna #krajowecentrumoperacyjne #dyspozytornia