Career

We love our work. We are united by the belief that every human life and health is precious. That's why we help all people when they are in need. We protect health and life. This is more than just a job. It is a service.
News

Palenie papierosów

Papierosy pali jedna czwarta dorosłych Polaków (26%) – co piąty regularnie, a co dwudziesty – okazjonalnie. Po papierosa sięga jedna trzecia polskich mężczyzn (31%), w tym regularnie pali 26%. Wśród kobiet pali 21%, a regularnie – 17%. Widoczny w ostatnich latach spadek liczby palących dokonał się głównie za sprawą mężczyzn. W 2012 roku palenie deklarowało bowiem 40% mężczyzn i 23% kobiet.

Obraz Tumisu z Pixabay

Naukowcy z University of Melbourne (Australia) wykazali, że cierpią nie tylko dzieci palaczy, ale także ich wnuki. Jeśli mężczyzna był w dzieciństwie narażony na działanie dymu z papierosów, to jego dzieci mają znacząco wyższe ryzyko zachorowania na astmę, zwłaszcza gdy sam palił. Przeanalizowano dane 1700 dzieci, a także ich rodziców i dziadków z Tasmanian Longitudinal Health Study (TAHS). – Odkryliśmy, że ryzyko niealergicznej astmy u dzieci rośnie o 59 proc., jeśli ich ojcowie byli w dzieciństwie wystawieni na bierne palenie, w porównaniu z dziećmi, których ojcowie nie mieli z dymem kontaktu. Wzrost ryzyka jest jeszcze większy i wynosi aż 72 proc., jeśli ojciec dodatkowo sam palił – alarmuje jeden z autorów publikacji, Jiacheng Liu.

Astma to częsta, utrzymująca się choroba, która dotyka dzieci oraz dorosłych i wymaga ciągłego leczenia. – Wiemy już, że palenie, a także bierne palenie zwiększają ryzyko zachorowania. Badanie to wnosi kolejne dowody na to, że spowodowane dymem tytoniowym uszkodzenia mogą być przekazane dzieciom, a nawet wnukom. Musimy chronić dzieci przed takimi szkodami poprzez zniechęcanie do palenia i wspieranie rzucania nałogu – mówi niezwiązany z badaniem prof. Jonathan Grigg, przewodniczący European Respiratory Society’s Tobacco Control Committee.