Послуги

Щодня ми реагуємо на складні ситуації, з якими може зіткнутися кожен з нас.
Наші досвідчені співробітники надають ефективну допомогу тим, хто її терміново потребує. Завжди.

Кар'єра

Ми любимо свою роботу. Ми поділяємо переконання, що кожне людське життя та здоров'я є безцінним. Саме тому ми допомагаємо всім людям, коли вони цього потребують. Ми захищаємо здоров'я і життя. Це більше, ніж просто робота. Це служіння.
Новини

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Zgodnie z zapowiedziami 8 listopada rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Jedną z konsekwencji zmiany w zasadach finansowania świadczeń jest przejęcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego. To ważne zdarzenie. Od roku 2006, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, decyzją ówczesnego ministra zdrowia Zbigniewa Religi ratownictwo było finansowane bezpośrednio z budżetu państwa, co prof. Religa poczytywał za jeden ze swoich największych sukcesów. Wartość nakładów to 3.604 mln zł.

Projekt ustawy jest zdaniem inicjatorów co do zasady neutralny dla sektora finansów publicznych. Uznali oni, że „skutki finansowe wynikające z projektowanych rozwiązań zostaną pokryte z pieniędzy przewidzianych w planie finansowym NFZ lub środków zgromadzonych na funduszu zapasowym”. Problem w tym, że łączna wartość dodatkowych wydatków (m.in. koszty szczepień obowiązkowych, w tym tych na COVID, programy lecznicze związane z HIV) wynosi ponad 7,5 mld złotych. O tyle NFZ w roku 2023 będzie miał mniej na inne wydatki, a presja jest olbrzymia. Podwyżki cen energii, presja płacowa to codzienność publicznego płatnika.

Dodatkowo, budżet państwa, zgodnie z propozycją przyjętych zmian, przejmie zgromadzone na funduszu zapasowym NFZ niewykorzystane na leczenie pacjentów środki, których wartość przekroczyła w tym roku 10 mld. Proponowane zmiany przepisów zapewnią formalne możliwości jednorazowego zasilenia w 2023 r. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z tego funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Teoretycznie, środki te mają zostać przeznaczone na finansowanie między innymi szczepień ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kosztów związanych z działalnością infolinii Narodowego Programu Szczepień. Ale warto mieć świadomość, że jednorazowy dodatek węglowy o wartości 3 tysiące złotych do wydania na cokolwiek, nie tylko na węgiel, którego łączny koszt sięga 11 mld zł też jest finansowany z funduszu przeciwdziałania COVID.