Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Ważne zmiany w regulacjach prawnych 

Sejm znowelizował ustawę refundacyjną. Nowe przepisy poszerzają grupę uprawnionych do bezpłatnych leków o dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat. Katalog bezpłatnych produktów został rozszerzony do ok. 4000 leków i będzie ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków ma być sukcesywnie rozszerzana. Senat chciał, by koszty na te programy były ponoszone bezpośrednio z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia. Sejm odrzucił tę propozycję. Pozostaje dotychczasowe brzmienie, że finansowanie jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ustawie o szczególnej opiece geriatrycznej wprowadzono nowy przepis mówiący, iż łączny okres korzystania ze świadczeń dziennego ośrodka opieki geriatrycznej nie może przekroczyć 12 tygodni w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia korzystania z usług dziennego ośrodka opieki geriatrycznej. W regulacji wprowadzono nowe rozwiązania, tj: przesiewową ocenę geriatryczną na poziomie POZ, uruchomienie sieci centrów zdrowia 75+ oraz utworzenie nowych oddziałów geriatrycznych. Podstawą działania placówek szczególnej opieki geriatrycznej, działających na terenie województwa, będzie plan sporządzany przez wojewodę i zatwierdzany przez ministra zdrowia. Ostateczny termin utworzenia centrów zdrowia 75+ przez powiaty w przypadku, gdy wynika to z wojewódzkiego planu albo konieczności zawarcia porozumienia z innym powiatem, to nie później niż 5 lat od wejścia w życie ustawy.

Sejm zdecydował również o przyjęciu przepisów przeciwdziałających przejmowaniu placówek przez zagraniczne sieci apteczne czyli Apteki dla Aptekarz. Poparł też część propozycji Senatu od ustawy o niektórych zawodach medycznych, która reguluje pracę kilkunastu zawodów medycznych, m.in. asystentki stomatologicznej, elektroradiologa czy technika farmaceutycznego.