Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Samorząd zawodowy ratowników działa

22 czerwca weszła w życie ustawa o zawodzie ratownika medycznego. Rusza działalność samorządu ratowników medycznych. Samorząd zawodowy ratowników jest zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która ma osobowość prawną oraz określone w ustawie organy. Są to Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych, Krajowa Rada, Komisja Rewizyjna, Sąd Dyscyplinarny, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznik Dyscyplinarny. 

Przynależność do samorządu zawodowego ratowników medycznych jest obowiązkowa. Nadzór nad samorządem ratowników sprawuje minister zdrowia. 19 maja 2023 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Zawodowego Ratowników Medycznych. Przewodniczącym wybrano Mateusza Komzę, a na zastępcę przewodniczącego Edytę Wcisło. Do czasu wyboru właściwych organów samorządu ratowników medycznych komitet będzie m.in. prowadził spis ratowników medycznych i będzie dokonywał wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych. 

W ustawie uregulowana została odpowiedzialność zawodowa ratowników medycznych za naruszenie zasad etyki zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego. Zgodnie z zapisami ustawy ratownicy będą mogli stwierdzić zgon pacjenta, jeżeli dojdzie do niego w trakcie akcji medycznej.