O firmie

Znajdziesz tu wszyskie istotne informacje o firmie. Historia, polityka prywatności, kodeks etyczny oraz galerię zdjęć.

Aktualności

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje o naszej firmie, a także newsy ze świata ratownictwa medycznego.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Ratownicy Medyczni z nowymi możliwościami leczenia

Od 22 czerwca 2023 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie określające uprawnienia ratowników medycznych do wykonywania określonych czynności oraz zawiera katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratowników medycznych.

W rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, dopisano dwa preparaty:


Methoxyflurane, lek przeciwbólowy w formie wziewnej, stosowany w ratownictwie do leczenia silnego bólu, głównie urazowego, możliwy do samodzielnego dozowania przez pacjenta,
Tranexamicacid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

Nowe rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705). Zakres czynności do samodzielnego wykonania przez ratownika medycznego został rozszerzony o cewnikowanie pęcherza moczowego.

https://www.ratowniczy.net/penhtrox-metoksyfluran-ratownictwo-leki/

Zgodnie z rozporządzeniem medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika medycznego obejmują:

 1. Ocena stanu pacjenta.
 2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
 3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowooddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
 4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
 5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności: 1) rurki ustno-gardłowej; 2) rurki nosowo-gardłowej; 3) przyrządów nadgłośniowych; 4) konikopunkcji.
 6. Odsysanie dróg oddechowych.
 7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.
 8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.
 9. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.
 10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
 11. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
 12. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
 13. Wykonanie i ocena zapisu EKG.
 14. Monitorowanie czynności układu oddechowego.
 15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.
 16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
 17. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.
 18. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
 19. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.
 20. Opatrywanie ran.
 21. Tamowanie krwawień zewnętrznych.
 22. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.
 23. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
 24. Przyjęcie porodu.
 25. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.
 26. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.
 27. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.
 28. Podawanie koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, z zasobów własnych chorego.
 29. Podawanie produktów leczniczych wymienionych w treści rozporządzenia.

Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie lekarza

 1. Medyczne czynności ratunkowe wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
 2. Wykonanie intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających.
 3. Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka, po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych. 4. Asystowanie przy innych medycznych czynnościach ratunkowych niewymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
 4. Podawanie produktów leczniczych na zlecenie lekarza.


Rozporządzenie zawiera także listę świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie oraz świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego lub na zlecenie lekarza.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie używamy ciasteczek, dzięki czemu jest ona dla Ciebie bardziej przyjazna i niezawodna. Korzystamy także z narzędzi analitycznych w celach statystycznych i marketingowych, aby dopasować treść reklam do Twoich potrzeb i zainteresowań. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.