Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Kontrola szpitali

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę funkcjonowania szpitali powiatowych w latach 2020–2022. Według danych z raportu pokontrolnego w połowie 2022 r. w Polsce funkcjonowało 313 szpitali powiatowych, które udzielały świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ich liczba różni się w zależności od regionu – najmniej jest w województwie lubuskim (8), a najwięcej w województwie mazowieckim (44).

Podstawowym problemem utrudniającym funkcjonowanie szpitali powiatowych jest pogarszająca się sytuacja finansowa, przejawiająca się między innymi coraz większym zadłużeniem. Według danych Ministerstwa Zdrowia, w latach 2019–2021 zobowiązania ogółem szpitali powiatowych stale się zwiększały i wynosiły – odpowiednio – ponad 6 mld zł, niemal 6,9 mld zł oraz ok. 7,3 mld zł. Jednocześnie zobowiązania wymagalne w tych latach wynosiły – odpowiednio – ok. 803 mln zł, 724 mln zł i prawie 602 mln zł. Według stanu na 30 czerwca 2022 r., zobowiązania ogółem szpitali powiatowych przekroczyły 7,3 mld zł, w tym wymagalne wyniosły prawie 777 mln zł.

Kontrolerzy NIK wykazali, że oprócz problemów finansowych w placówkach bardzo często dochodziło do nieprawidłowości związanych z organizacją pracy i realizacją świadczeń. Najbardziej rażące zaniedbania, na które wskazują kontrolerzy, to:

- prawie jedną trzecią aparatury medycznej, którą poddano kontroli, wykorzystywano w procesie leczenia pacjentów bez ważnych przeglądów technicznych, co było niezgodne z ustawą o wyrobach medycznych i mogło stanowić zagrożenie dla pacjentów;

- w trzech szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych świadczyli pracę przez kilka dni bez przerwy, w skrajnym przypadku nawet przez 73 godziny;

- w żadnym spośród 22 skontrolowanych podmiotów leczniczych kadra zarządzająca nie została wyłoniona w konkursach;

- 18 z 22 szpitali nie spełniało norm zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza pielęgniarek; 

- w 17 szpitalach nie ustalano minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych lub robiono to w sposób nieprawidłowy;

- 12 z 22 podmiotów nie udostępniało pacjentom wszystkich wymaganych informacji, takich jak np. godziny udzielania świadczeń, możliwość i sposób zapisania się na listę oczekujących;

- w 12 szpitalach nie zapewniano pacjentom możliwości umawiania się na wizyty drogą elektroniczną, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie wizyty;

- część szpitali naruszała przepisy ustawy o działalności leczniczej przy udzielaniu zamówień; a ok. 43 proc. badanych podmiotów zawarło umowy bez postępowania konkursowego;

- w 15 z 22 szpitali nie aktualizowano wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego i do Rejestrów Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; 

- w 10 szpitalach nie uwzględniano w regulaminach organizacyjnych wszystkich wymaganych ustawą informacji i nie aktualizowano ich na bieżąco.

NIK zaapelowała do ministra zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do określenia w przepisach ustawy o działalności leczniczej maksymalnego dopuszczalnego nieprzerwanego czasu pracy personelu lekarskiego zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednocześnie zaleciła wojewodom zwiększenie nadzoru nad rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a zarządom powiatów zwiększenie nadzoru nad szpitalami.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie używamy ciasteczek, dzięki czemu jest ona dla Ciebie bardziej przyjazna i niezawodna. Korzystamy także z narzędzi analitycznych w celach statystycznych i marketingowych, aby dopasować treść reklam do Twoich potrzeb i zainteresowań. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.