Usługi

Codziennie reagujemy na trudne sytuacje, jakie mogą spotkać każdego z nas.
Nasi doświadczeni Pracownicy zapewniają skuteczną pomoc dla osób w pilnej potrzebie. Zawsze.

Kariera

Kochamy naszą pracę. Łączy nas przekonanie, że każde życie i zdrowie człowieka jest cenne. Dlatego pomagamy wszystkim ludziom, gdy znajdą się w potrzebie. Chronimy zdrowie i życie. To więcej, niż tylko praca. To służba.
Aktualności

Karetki „S” tylko z lekarzem

Jednym ze skutków zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego jest zniesienie możliwości obsługi karetki „S” trzyosobowym zespołem ratowników medycznych lub pielęgniarek systemu, bez wymogu obecności lekarza. Od 1 lipca w zespole każdej karetki z symbolem „S” musi być lekarz. 

Zmiana to wywołuje nasilenie się problemów, z którymi boryka się system Państwowego Ratownictwa Medycznego od lat. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce działa 1592 zespołów ratownictwa medycznego, z czego 1271 podstawowych i 321 specjalistycznych. Liczba tzw. esek systematycznie spada i zależy od województwa. Poziom ten waha się od 13–35 proc. ogólnej liczby zespołów. Dzisiaj w Polsce jest tylko 1080 lekarzy  mających specjalizację medycyny ratunkowej. Lekarze z tą specjalizacją muszą także zapewnić pomoc w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, których dzisiaj jest 246 w całej Polsce. 

W trakcie parlamentarnych prac nad ustawą o niektórych zawodach medycznych poseł PiS Bolesław Piecha zgłosił poprawkę do ustawy o ratownictwie medycznym, która zakładała spadek liczby karetek z lekarzem w obsadzie o ponad połowę wobec i tak niskiego stanu. Zgodnie z propozycją posła Piechy na każde 10 zespołów ratownictwa medycznego miałaby przypadać tylko jedna karetka specjalistyczna. Z 321 karetek „S” dzisiaj pozostałoby tylko 160. 

Samorządy wojewódzkie obawiają się, że nie będą mogły sprostać temu wymogowi. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął stanowisko dotyczące funkcjonowania systemu państwowego ratownictwa medycznego. Proponuje czasowe utrzymanie możliwości zastąpienia zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznego „S” zespołem trzyosobowym bez lekarza, złożonym z ratowników medycznych i/lub pielęgniarek systemu. Bez utrzymania stanu prawnego z czasów pandemii samorządowcy obawiają się, że może wystąpić zagrożenie niewystarczającego zabezpieczenia potrzeb systemu ratownictwa medycznego.