Zamawianie transportów 22 535 91 51

Zabezpieczenie medyczne „Bieg do Palmir”

W dniu 19.06.2021 roku zabezpieczaliśmy medycznie imprezę rekreacyjno – sportową „Bieg do Palmir”. Imprezę mająca na celu upamiętnienie tragicznej śmierci ikony lekkoatletyki – Janusza Kusocińskiego. Zabezpieczenie medyczne odbyło się na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.