Ratownictwo 22 535 91 55

Warsztaty Specjalistyczne SpecRat

Falck Medycyna jako wiodący prywatny podmiot w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze usług medycznych od marca 2020 świadczy usługi w zakresie Międzyszpitalnego Transportu Medycznego 🚑

Doświadczenie wyniesione z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego pozwala realizować usługi na najwyższym poziomie.

Stale dążymy do podnoszenia kwalifikacji Zespołów Transportu Medycznego poprzez realizowanie przedsięwzięć szkoleniowych. Jednym z takich szkoleń są Warsztaty Specjalistyczne SpecRat organizowane przez naszych instruktorów od 2014 roku.

W dniach od 23.09 do 25.09 zostały przeprowadzone warsztaty w malowniczych okolicach Jury krakowsko-częstochowskiej gdzie nasi lekarze, pielęgniarki/pielęgniarze oraz ratownicy medyczni podnosili swoje kwalifikacje z naciskiem na sytuacje związane z transportem pacjenta wymagającego intensywnej opieki.