Кар'єра

Ми любимо свою роботу. Ми поділяємо переконання, що кожне людське життя та здоров'я є безцінним. Саме тому ми допомагаємо всім людям, коли вони цього потребують. Ми захищаємо здоров'я і життя. Це більше, ніж просто робота. Це служіння.
Новини

Wakacje, a leczenie zagranicą

Wakacje coraz bliżej, wielu Polaków wybierze się na swoje urlopy zagranicę. Warto przygotować się na wystąpienie sytuacji nieprzewidzianych, wymagających pomocy lekarskiej czy leczenia szpitalnego.  Obok ubezpieczenia podróżnego wykupionego w towarzystwie ubezpieczeniowym warto zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W roku 2021 NFZ wydał niema 1,8 mln takich kart.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa jako element porozumienia w ramach Unii Europejskiej. Karta potwierdza prawo podróżującego do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu za granicą. Koszty takiego leczenia pokryje NFZ. Z karty można korzystać we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i EFTA. Karta nie daje prawa do leczenia w nieograniczonym zakresie. Uprawnia do niezbędnego i nieplanowanego leczenia, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej wszystkich państw UE, na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego jego obywatele. Jeśli w danym kraju za wizytę u lekarza trzeba dopłacić, także na nas ciąży taki obowiązek. Świadczenia dostępne w ramach karty nie obejmują kosztów akcji ratunkowych i kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Na tę część kosztów warto mieć polisę ubezpieczeniową. Jedyny wyjątek dotyczący tzw. przesłanki ekonomicznej, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu. 

Karta EKUZ jest wydawana przez NFZ bezpłatnie. O wydanie karty może wystąpić każdy posiadający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w Polsce, czyli osoba ubezpieczona w ramach umowy o pracę lub będąca na emeryturze. Ważność karty wynosi trzy lata, wyjątek stanowią osoby do 18 roku życia, osoby pobierające emeryturę, studenci czy pracujący na podstawie umowy zlecenia.

EKUZ - LINK https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/