Кар'єра

Ми любимо свою роботу. Ми поділяємо переконання, що кожне людське життя та здоров'я є безцінним. Саме тому ми допомагаємо всім людям, коли вони цього потребують. Ми захищаємо здоров'я і життя. Це більше, ніж просто робота. Це служіння.
Новини

Informacja

Szanowni Państwo,


W dniu wczorajszym na swoim posiedzeniu Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła propozycję dodatku 15% do wynagrodzeń dla ratowników, uchwalonego przez Senat. Posłowie uznali, że tego typu regulacje muszą zostać przyjęte przez zespół trójstronny powołany do uregulowania zasad wynagradzania pracowników ochrony zdrowia.

Niestety, oznacza to, że projekt który ma zostać przyjęty przez Senat w dniach 24-25 listopada dający prawo do 15% dodatku także ratownikom ZTM może podzielić ten sam los. Powyższy temat i problem został poruszony w trakcie spotkania z Marszałkiem Senatu Panem Tomaszem Grodzkim, który wyraził swoje osobiste poparcie dla słuszności racji tego projektu. Wniosek o przyznanie dodatku dla ratowników medycznych ZTM, SOR, I.P., Centrów Urazowych zostanie zgłoszony przez przedstawicieli pracodawców podczas najbliższego posiedzenia zespołu trójstronnego.

Mimo niesprzyjających okoliczności próbujemy nadal przekonać ministra zdrowia Pana Adama Niedzielskiego do uwzględnienia wszystkich ratowników ZTM w regulacjach płacowych, które są przedmiotem prac w Ministerstwie.