Ratownictwo 22 535 91 55

Subregion warszawski z transportem międzyszpitalnym

Już od 1 marca 2020 siedem ambulansów z naszej nowoczesnej floty zostało zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do obsługi usługi transportu międzyszpitalnego w subregionie warszawskim.

Nasze usługi transportu będą obejmowały przypadek pacjenta transportowanego do innego szpitala, by np. pilnie wykonać operację. Zakontraktowanie przez NFZ tej usługi między innymi u nas powinno zakończyć spory między szpitalami, kto ma płacić za transport – ta placówka, która przesyła pacjenta dalej, czy ta która go przejmuje lub konsultuje.

Wydzielenie medycznych transportów międzyszpitalnych jako oddzielnego świadczenia unormuje sytuację w transporcie pacjenta, żeby był on komfortowo i szybko transportowany. NFZ do tej pory nie płacił odrębnie za transport pacjenta między szpitalami. Te koszty były w cenie leczenia i był problem kto ma je ponieść. Zdarzało się, że dyskusje między szpitalami trwały godzinami, a pacjent nie mógł być przewieziony na zabieg do innej placówki. Nowe świadczenie będzie realizowane na zlecenie szpitala, w którym przebywa pacjent. Obejmie ono transport oraz udzielenie świadczeń w szczególności w przypadku niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy lub zachowania ciągłości leczenia u innego.
Szczegółowe warunki dla świadczenia takiej usługi zostały rozpisane w ZARZĄDZENIU Nr 157/2019/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Obecnie NFZ rozstrzyga kolejne konkursy ofert w poszczególnych województwach, startujemy w nich i będziemy o wynikach informować na bieżąco.