Zamawianie transportów 22 535 91 51

Stanowisko Ratowników Medycznych Zespołów Transportu Medycznego

W związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych, a Ministerstwem Zdrowia i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, prezentujemy stanowisko ratowników medycznych pełniących dyżury w ramach Zespołów Transportu Medycznego.

https://unsplash.com/photos/OQMZwNd3ThU