Zamawianie transportów 22 535 91 51

Zabezpieczenia imprez

Falck jest doświadczonym i stabilnym partnerem oferującym swe usługi ratownicze organizatorom imprez masowych. Zespoły medyczne Falck posługują się nowoczesnymi środkami łączności bezprzewodowej, a także – zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia – posiadają jednolite umundurowanie.

Oferta zabezpieczeń medycznych obejmuje:

  • punkty pomocy medycznej (obsługiwane przez lekarzy i ratowników medycznych, wyposażone w sprzęt medyczny służący do ratowania życia, jak defibrylator i tlen, oraz środki opatrunkowe i podstawowe leki)
  • zespoły wyjazdowe w standardzie S (lekarz i 2 ratowników medycznych)
  • zespoły wyjazdowe w standardzie P (2 ratowników medycznych)
  • patrole piesze wyposażone w plecaki R1
  • pomoc koordynatora zabezpieczenia medycznego

Zgodnie z ustawą O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998 roku z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy, gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

  • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu
  • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych,

zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy. Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

 

Zapytania ofertowe kierujemy na: info@falck.pl