Ratownictwo 22 535 91 55

Nowa ambicja Falck –  drony załogowe w ratownictwie medycznym

W związku z dynamicznym rozwojem technologicznym jeszcze przed 2025 rokiem drony załogowe mają stać się integralną częścią ratownictwa medycznego oraz służb przeciwpożarowych. Naszymi najbliższymi celami będą pierwsze testy lotów oraz zdobycie konkretnych doświadczeń w zakresie wykorzystania dronów w określonych sytuacjach oraz dostosowanie przepisów tak, aby drony stały się częścią codziennego życia.

Ambicją firmy Falck jest ratowanie życia krytycznie chorych i rannych pacjentów poprzez nowa technologię, dzięki której powstanie możliwość udzielenia pomocy przez jednego ratownika medycznego, który będzie mógł ocenić, czy potrzebna jest karetka.

Ratownicy medyczni używający drononów to jedna z kilku inicjatyw firmy Falck, która wyznaczy standard dla ratownictwa medycznego za dziesięć lat.

Prezes i Dyrektor Generalny Jakob Riis mówi:

„10-15 lat temu wspólnie z naszymi klientami stworzyliśmy jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie usług ratownictwa medycznego. Dzisiaj karetka to zaawansowany punkt leczenia, tak jakby ,,klinika na kółkach’’. Lekarze i ratownicy medyczni rozpoczynają pierwsze leczenie w karetce pogotowia dla pacjentów rannych oraz w stanie krytycznym. Teraz ponownie pracujemy nad rozwojem pogotowia ratunkowego i usług zdrowotnych, aby w ciągu zaledwie dziesięciu lat wyznaczyć standardy dla ratownictwa medycznego. Rozwijamy nowe technologie i metody leczenia.  Wyzwania których chcemy się podjąć będą kosztowne. Dlatego widzimy potrzebę bardziej elastycznej reakcji, na przykład z dronem obsługiwanym przez ratownika medycznego, który może ocenić sytuację i w razie potrzeby wezwać karetkę ”.

Nowa technologia może rozwiązać więcej wyzwań w systemie opieki zdrowotnej – Falck dowie się, jak to zrobić

W najbliższych latach obszar ochrony zdrowia czekają fundamentalne zmiany. Niektórymi z głównych wyzwań będą wyższe oczekiwania pacjentów oraz pracowników służby zdrowia. Dzięki wdrożeniu dronów możliwe będzie sprostanie tym wyzwaniom. Wedle założeń najpóźniej do 2030 roku drony będą jednym z kilku nowych sposobów transportu. W jaki sposób nowe technologie stają się ważnymi wartościami? Jest to kwestia otwarta: czy wartość polega na szybszym czasie, abyśmy mogli uratować i poprawić życie większej liczby osób? Czy wartość leży w lepszej pomocy dla odległych obszarów? Czy wartość polega na możliwości leczenia większej liczby pacjentów w domu? Na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie wiadomo,  jednakże intensywnie zaczniemy się zastanawiać, w jaki sposób technologia dronów może i nie może być używana ”- mówi Jakob Riis.

Współpraca z partnerami technicznymi i klientami Falck w Danii lub za granicą

Dla dostawców dronów współpraca z Falck jest interesująca, ponieważ firma jest obecna zarówno w Europie, Stanach Zjednoczonych, jak i w Ameryce Łacińskiej. Jednocześnie obszar reagowania kryzysowego postrzegany jest jako priorytet. W związku z tym władze na całym świecie mają wydać pierwsze pozwolenia na latanie dronami poza linią wzroku i latanie dronami załogowymi.  „Falck nie zamierza rozwijać technologii, jednakże skupi się na przystosowaniu dronów do reagowania kryzysowego. Naszym celem jest dowiedzieć się, jak i kiedy technologia może zostać wykorzystana w przyszłych służbach ratowniczych. Nowa technologia to sposób na uzyskanie większej opieki zdrowotnej za mniejsze pieniądze, a Falck jest dobrze przygotowany do testowania i oceny nowych technologii na dużą skalę. To wymaga globalnego partnerstwa i wdrażania na rynkach krajowych ”, mówi Jakob Riis.

 Falck –  kontynuacja  współpracy  w zakresie dronów zdrowotnych

Falck połączy swoje inicjatywy rozwojowe i innowacyjne w dziedzinie dronów w ramach projektu „Vertical”. Od 2018 roku Falck jest częścią innowacyjnego projektu „HealthDrones” z Holo i Odense University Hospital. Projekt bada, w jaki sposób drony mogą być wykorzystywane do transportu np. próbek krwi oraz  sprzętu medycznego.Dzięki nowym i większym ambicjom Falck, będzie przeprowadzać  również własne loty Dotychczasowa współpraca z HealthDrones trwa do 2022 roku. Falck spodziewa się wykonywać załogowe loty dronami we współpracy z klientami w Danii lub za granicą. Kilku klientów wyraziło już swoje zainteresowanie. Falck spodziewa się współpracy z jednym lub kilkoma klientami tam, gdzie istniejące usługi ratownictwa medycznego są na wysokim poziomie i gdzie gotowość klientów do rozwoju jest wysoka.