Ratownictwo 22 535 91 55

Jaka jest rola Nadzoru Medycznego w Falck Medycyna? – Rozmowa z Remigiuszem Moryto

Nadzór Medyczny  – czym jest oraz jakie są jego cele? Odpowiedź zdradza Pan Remigiusz Moryto- Dyrektor ds. Medycznych w Falck Medycyna. 

 

Niejednokrotnie każdy z nas, zwłaszcza wśród osób pracujących w branży medycznej słyszał określenie Dyrektor ds. Medycznych.  Na czym jednak polega praca na owym stanowisku ?

RM– Praca Dyrektora ds. Medycznych, jest pracą, w której bierze się odpowiedzialność za całość medycznej działalności, w tym przypadku działalności Falck Medycyna oraz ustalenie schematu wszelkich działań tak, aby zarówno pracownicy jak i firma, działali w sposób ekonomiczny oraz w pełni bezpieczny.

Dyrektor ds. Medycznych sprawuje kontrolę nad działaniem Nadzoru Medycznego.  Może Pan wskazać cele oraz założenia Nadzoru Medycznego?

RM– Istotą pracy Nadzoru Medycznego jest stałe, bieżące pilnowanie aby jakość świadczonych usług medycznych pozostawała na odpowiednim poziomie. Mam tu na myśli, ciągłe zdobywanie wiedzy – między innymi poprzez szkolenia, które są nieustannie prowadzone.  Oczywiście, nie jest to całość pracy Nadzoru Medycznego, w skład którego wchodzi także dysponowanie zespołami przez KCO, raportowanie wewnętrzne, sprawozdawczość dla jednostek zewnętrznych oraz bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Wobec powyższego z jakimi wyzwaniami na co dzień musi się Pan mierzyć?

RM – Ciężko wskazać jednoznacznie codzienne wyzwania. Praca Dyrektora ds. Medycznych oraz Nadzoru Medycznego, sama w swojej istocie jest niezwykła, ponieważ każdy dzień niesie nowe problemy oraz zadania, z którymi musimy się zmierzyć. Z całą pewnością, mogę powiedzieć, że jest to praca dla osób, które nie lubią rutyny, za to wymaga cierpliwości oraz umiejętności pracy w zespole.

Zechciałby Pan opowiedzieć jakie było największe wyzwanie w Pańskiej karierze ?

RM – Było ich kilka ostatnio i niełatwo wybrać jedno.  Czy było to utworzenie Krajowego Centrum Operacyjnego czy usystematyzowanie pracy oraz schematów bezpieczeństwa w dobie COVID-19. Z pewnością i jedno, i drugie było wyzwaniem trudnym oraz na sporą skalę. Nie ukrywam, iż sporym wyzwaniem, z którym przyszło się zmierzyć firmie Falck Medycyna, było odtworzenie działalności firmy w kraju oraz uzyskanie kontraktacji na ZTM.  Na szczęście wszelkie działania zakończyły się sukcesem.

Co poleciłby Pan osobom aspirującym na stanowisko Dyrektora ds. Medycznych?

RM – Przede wszystkim znajomość tematu. W tym przypadku branży medycznej, a ściślej mówiąc działalności danego podmiotu – tutaj działalności przedszpitalnej.  Osoba aspirująca powinna posiadać w sobie chęć ciągłego dążenia do ulepszania funkcjonowania firmy. W zarządzaniu nie ma miejsca na myślenie w kategoriach czystego zarządzania. Medycyna jest dziedziną, która ulega ciągłym przekształceniom. Trzeba mieć świadomość tego, że cały czas coś się zmienia. Kolejną cechą jest upartość i dążenie do wyznaczonych sobie celów. Nie ma tu mowy o stosowaniu półśrodków, ponieważ skutki niekonsekwencji działań mogą okazać się nieodwracalne i tragiczne a wręcz niekiedy śmiertelne w skutkach.

Czy są jakieś nowinki, które chciałby Pan, aby zaistniały w Falck Medycyna?

RM- Celem usprawnienia pracy oraz w trosce o ekologię, życzyłbym sobie, aby obecny 2021 rok, zamknął się odejściem od papierowego obiegu dokumentów w Falck Medycyna. Wiązałoby się to z wymianą oprogramowania systemowego, tak aby wprowadzić elektroniczny obieg dokumentacji. Jest to technologia, która znacząco poprawiłaby komunikację jak i nie pozostawiła firmy w tyle ciągle postępującej informatyzacji.

 

foto: unsplash.com