Ratownictwo 22 535 91 55

ISO 9001 System Zarządzania Jakością w Falck Medycyna

System Zarządzania Jakością ISO 9001 wdrożyliśmy do osiągnięcia jeszcze większej wydajności operacyjnej, ciągłego doskonalenia organizacji, ograniczenia kosztów, zdobycia przewagi konkurencyjnej i poprawy wizerunku firmy.

System Zarządzania Jakością ISO 9001 to rozbudowane narzędzie doskonalące dla organizacji o dowolnej wielkości. Jest wdrażane zarówno w sektorach produkcyjnych, jak i usługowych w celu dopasowania się do rosnących wymagań rynku oraz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące systemu, które mają zastosowanie, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania usług spełniającego wymagania klientów.
Dynamika zmian, które dokonują się we współczesnej gospodarce oraz rosnąca świadomość i wymagania konsumentów, wymuszają na współczesnych organizacjach nieustanne podnoszenie jakości produktów i usług. Najbardziej popularnymi narzędziami wspierającymi procesy decyzyjne są wydajne systemy zarządzania zbudowane na podstawie międzynarodowych norm.

Jakie są korzyści z certyfikacji ISO 9001 Systemu Zarządzania Jakością?

  • Przewaga konkurencyjna
  • Lepsze zaspokojenie potrzeb i wzrost satysfakcji klientów
  • Oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów
  • Wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych
  • Poprawa efektywności operacyjnej oznacza zmniejszenie liczby błędów przy zwiększeniu korzyści
  • Bardziej zmotywowani i zaangażowani pracownicy
  • Efektywniejsza komunikacja wewnętrzna
  • Dotarcie do wartościowych klientów poprzez udoskonalenie obsługi klienta