Career

We love our work. We are united by the belief that every human life and health is precious. That's why we help all people when they are in need. We protect health and life. This is more than just a job. It is a service.
News

Szpitale w Polsce

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano nowy wykaz szpitali, które znalazły się w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli tzw. sieci szpitali. Na liście jest 585 podmiotów. Wykaz obowiązuje od stycznia 2023 r. do końca czerwca 2027 r. 

Photo by Renata Dabrowska

Szpitale zakwalifikowane do sieci zapewniają pacjentom świadczenia szpitalne, opiekę specjalistyczną oraz świadczenia rehabilitacyjne, adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta. Obecność danego szpitala w sieci gwarantuje ciągłość i stabilność finansowania na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szpitale, które znalazły się w sieci, są podzielone według sześciu poziomów systemu zabezpieczenia – od najbardziej podstawowych procedur medycznych po skomplikowane, wysokospecjalistyczne leczenie. Trzy poziomy podstawowe – pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia – obejmą szpitale o zasięgu lokalnym bądź regionalnym. Jeden poziom specjalistyczny dotyczy szpitali onkologicznych i pulmonologicznych, a drugi szpitali pediatrycznych. Najwyższy, ogólnopolski poziom jest przewidziany dla instytutów badawczych i szpitali klinicznych.