Career

We love our work. We are united by the belief that every human life and health is precious. That's why we help all people when they are in need. We protect health and life. This is more than just a job. It is a service.
News

Niewykorzystany budżet NFZ

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2021 pojawił się zysk w kwocie 10,4 mld zł. To nieco zaskakująca informacja, oznaczająca niewykorzystanie środków na leczenie Polek i Polaków. Istotny wpływ na wypracowany zysk miało niepełne wykonanie planu świadczeń opieki zdrowotnej, co wynikało z faktu, że był to kolejny rok pandemii i działalność lecznic była ograniczona - powiedział wiceminister. Oszczędności powstały dzięki temu, że placówki finansowane przez NFZ nie wykonały części zaplanowanych procedur medycznych. Potwierdzają to liczby. Fundusz planował wydać w 2021 r. na świadczenia zdrowotne 120 mld zł, a wydano 112,5 mld zł, czyli o ponad 6 proc. mniej niż zakładano. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na tzw. fundusz zapasowy – powiedział.

– Ze sprawozdania wynika, że za 2021 r. przychody funduszu ogółem wyniosły ponad 136 mld zł, co stanowi ponad 101 proc. przychodów planowanych – w tym przychody ze składki na ubezpieczenia zdrowotne to ponad 103 mld zł, czyli 102 proc. początkowo zakładanych wpływów z tego tytułu. Koszty ogółem płatnika wyniosły ok. 126 mld zł, to jest 83 proc. planowanych kosztów – w tym koszty świadczeń opieki zdrowotnej to 112 mld zł, czyli 93 proc. pierwotnego planu. Największą pozycją w kosztach świadczeń zdrowotnych stanowi leczenie szpitalne, wynoszące ponad 60 mld zł – wyliczał wiceminister. – Sprawozdanie przyjęto przez resort zdrowia, a minister zdrowia nie miał do niego uwag – poinformował posłów wiceminister Kraska. - Zanotowany zysk z 2021 r. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na tzw. fundusz zapasowy

Warto także wspomnieć o niewykorzystanych środkach z Funduszu Medycznego, powstałego jako realizacja obietnic wyborczych Prezydenta Andrzeja Dudy. Podpisując ustawę o dotacjach z budżetu państwa dla TVP w kwocie 2 mld złotych rocznie przez okres 5 lat, obiecał dodatkowe środki, które miały przede wszystkim wspierać leczenie dzieci cierpiących na choroby rzadkie, wymagające drogiego leczenia, także poza Polską. Fundusz składa się z 4 czterech subfunduszy z przeznaczeniem na:

  • rozwój diagnostyki i profilaktyki
  • modernizacja podmiotów medycznych
  • inwestycje strategiczne
  • fundusz innowacyjno-terapeutyczny

Niestety, mimo, iż Fundusz działa od 26 listopada 2020 roku wciąż nie powstały skuteczne mechanizmy zapewniające rzeczywisty dostęp pacjentów do tych pieniędzy i przeznaczanie ich na ratowanie życia i zdrowia. Do końca tego roku na koncie Funduszu pozostanie nawet 7,5 mld zł niewykorzystanych środków. W czasach narastających problemów zdrowotnych, także tych wywoływanych pandemią COVID taka sytuacja musi zaskakiwać.