Ratownictwo 22 535 91 55

Co należy do zadań Dyrektora Operacyjnego? Odpowiedź zdradza Alfred Rymarowicz

Praca Dyrektora Operacyjnego wiąże się z wieloma wyzwaniami oraz posiadaniem określonych umiejętności. Z jakimi dokładnie?  Odpowiedź zdradza Alfred Rymarowicz – Dyrektor Operacyjny Regionu Północ w Falck Medycyna.

Aby dobrze zrozumieć istotę wykonywanej pracy na tym stanowisku, należy najpierw zastanowić się na czym ona polega.Wobec tego, czy mógłby Pan opowiedzieć na czym polega praca na stanowisku Dyrektora Operacyjnego oraz z jakimi wyzwaniami oraz problemami musi się Pan mierzyć?

AR: Praca na stanowisku Dyrektora Operacyjnego polega na zarządzaniu, realizacją strategii w obrębie podległego mu regionu/regionów w celu realizacji celów biznesowych takich jak: przystępowanie do przetargów, ofertowanie, prowadzenie rozmów w celu pozyskania nowych klientów.  Odpowiada za budżetowanie projektów związanych z działalnością firmy na podległym regionie, realizacją budżetu, czy analizowaniem wyników o charakterze finansowym, sprzedażowym. Ponadto do moich zadań należy zbieranie informacji z wielu różnych działów, tak aby zarządzać i koordynować  działalność firmy w celu osiągnięcia maksymalizacji zysków. Jest to także branie odpowiedzialności za analizowanie wyników finansowych zarządzanego przez siebie regionu. Ponadto w mojej pracy ważna jest umiejętność komunikacji aby móc porozumieć się z osobami ze wszystkich stanowisk oraz z klientami zewnętrznymi (zbadanie ich potrzeb w celu przedstawienia im ofert dostosowanej do ich oczekiwań). Również tą umiejętność wykorzystuję w swojej codziennej współpracy z moim Zespołem. Staram się ich uważnie słuchać aby móc wychwycić trudności z jakimi borykają się na co dzień, tak aby szybko móc zareagować. Ponadto, szukam nowych rozwiązań aby móc się wyróżnić na rynku oraz w celu realizacji celów biznesowych jakie są mi stawiane.

Wobec powyższego, kiedy wiemy już z czym wiąże się praca Dyrektora Operacyjnego, proszę zdradzić jakie cechy musi posiadać dana osoba, aby móc zarządzać grupą Ratowników Medycznych ?

AR: Moim zdaniem najważniejsze cechy jakie powinien posiadać Dyrektor Operacyjny to przede wszystkim obiektywizm w codziennej pracy, umiejętność szybkiego działania i podejmowania trafnych decyzji w oparciu o dostępne dane. Powinien być partnerem dla swojego Zespołu, znać doskonale ich codzienną pracę aby móc mówić ich językiem. Wymagający przede wszystkim wobec siebie i podległego Zespołu. Powinien potrafić rozwiązać każdy problem, konflikt w Zespole, aby nie wpływał on na jakość świadczonych usług. Dodatkowo winien charakteryzować się wysokim profesjonalizmem oraz posiać zdolność łączenia potrzeb firmy z potrzebami podległych pracowników. Szybko reagować na potrzeby rynku aby móc zaproponować rozwiązania „ szyte na miarę”.

W związku z tym, Dyrektor Operacyjny sprawuje nadzór nad powierzonymi jednostkami – musi być konsekwentny i komunikatywny, z naciskiem na komunikatywny. Ważne jest bowiem odpowiednie przekazanie obowiązków do wykonania – w zrozumiały dla wszystkich sposób, a także kontrola poszczególnych etapów procesu i jego efektów końcowych. Ponadto, Dyrektor Operacyjny  wyznacza dla swojego Zespołu  właściwe kierunki działania które są powiązane z umiejętnością analitycznego myślenia, dobrą organizacją własnego czasu, a także umiejętnością organizacji czasu pracy Zespołu.

Sprawuje Pan nadzór nad Regionem Północnym w skład którego wchodzą województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Czy może opowiedzieć Pan dla kogo oraz jakiego typu usługi świadczymy na zarządzanych przez Pana regionach ?

AR: Katalog świadczonych przez Nas usług jest szeroki. Jednak przede wszystkim są to Transporty Zespołów Medycznych, zwane ZTM i są to transporty między szpitalne.

Zajmujemy się także Nocną Pomocą Lekarską czyli NPL w skład czego wchodzą usługi lekarskie, pielęgniarskie oraz transporty. Dodatkowo realizujemy także transporty na rzecz Podstawowej Opieki Zdrowotnej tj. POZ. Transporty te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednakże wykonujemy także transporty komercyjne czyli podwykonawstwa, które opłacane są przez Szpitale, z którymi współpracujemy.

W dobie pandemii wykonujmy także wymazy zlecane przez Sanepid. Ponadto cały czas realizowane są przez nas zabezpieczenia medyczne dla różnych firm.

Od ponad roku, cały świat staje na głowie, przewartościowaniu uległo wiele branż. Czy Epidemia COVID-19 odbiła się na jakości oraz sposobie wykonywania pracy ? Jeśli tak w jaki sposób?

AR: Oczywiście, tak. Nikt z nas nie przewidział że będzie kiedyś pracował w czasie pandemii. Muszę w tym okresie być jeszcze bardziej czujny na to co zgłasza mój Zespół. Zapewnić bezpieczeństwo pracy w celu uniknięcia zakażenia. Myślę, że bardzo zmienił się komfort pracy mojego Zespołu, ponieważ zakładanie specjalnych ubrań zabezpieczających, czas w nich przebywania, rodzaj pacjentów bardzo obciąża ich psychicznie.  Dlatego jeszcze bardziej staram się być bliżej nich poprzez bliską współpracę z koordynatorami aby móc szybko reagować na trudności jakie z tego wynikają w codziennej ich pracy.

Czy planuje Pan wprowadzić zmiany w dotychczasowym modelu zarządzania, tak aby usprawnić pracę?

AR: Cały czas pracuje nad komunikacją, to ogromna umiejętność. Dlaczego, aby odpowiednio komunikować swoje oczekiwania wobec Zespołu dostosowując się też do odbiorców. Komunikaty muszą być dopasowane do adresata. Ponadto w dobie pandemii, uważam że komunikacja jest jedną z kluczowych kompetencji która pomaga się odnaleźć w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji. Pomaga wspierać swój Zespół, pomaga w diagnozowaniu potrzeb rynku oraz w rozwiązywaniu problemów/ trudności które napotykamy w codziennej pracy.

 Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie wrócimy do czasów sprzed pandemii. Gdy już się to stanie, czy jest coś do czego chciałbym Pan wrócić?

AR: Oczywiście! Swego czasu odbywały się Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym, w którym udział brały przeróżne firmy. Nie chwaląc się, jako Region Północny pierwsze miejsce zdobyliśmy kilkukrotnie, raz niestety zwycięstwo musieliśmy oddać Warszawie. Uczestnictwo w Mistrzostwach było nie tylko zdrową konkurencją, dobrym sposobem na integrację, podwyższanie swoich kwalifikacji ale przede wszystkim metodą na spędzenie miłego czasu w gronie osób o tych samych zainteresowaniach. Zorganizowanie Mistrzostw wiązałoby się z wieloma zadaniami oraz sporym wysiłkiem, jednak mam nadzieję, że uda nam się kiedyś do tego wrócić. Życzę każdemu, aby choć raz w życiu wziął udział w takim przedsięwzięciu i poczuł ten niepowtarzalny klimat.